Náklady českých deníků

České tištěné seriosní deníky jsou seřazeny podle obvyklého prodaného nákladu zaokrouhleného na jednu či dvě platné číslice: Metro (210 000): … Další