Hitchens: Měli jsme rozumný covidový plán… ale radši okopírovali policejní stát

Zastánci přiškrcení země vždy požadují vědět, „co bys udělal ty?“, pokud se opovážím kritisovat divokou a bezprecedentní vládní politiku postupu proti covidu.

Předpokládají, jak už podporovatelé šílených politik vždy dělávají, že není alternativy k hromadnému domácímu vězení, enormním policejním pravomocím, maoistickým zákazům cestování, ani k okriplení velkých částí ekonomiky.

Inu, alternativa tu je. Uložen ve vládních archivech leží 70 stranový dokument nazvaný Strategie Spojeného království přípravy na pandemii chřipky, 2011. Nelekejte se slova „chřipka“. Jde o plán, který by jednoduše mohl být adaptován na postup proti korunnímu viru či obdobné hrozbě.

Odsouhlasený všemi čtyřmi vládami Spojeného království, byl revidovaný roku 2009 po pandemii chřipky H1N1. Vyznačuje se přiznačně opatrným, zdravě rozumným britským státním plánováním před vypuknutím hysterie 23. března 2020.

Ale byl zahozen v okamžiku šílenosti. Jak poznamenal významný vládní poradce Neil Ferguson, špektákl zdravotní krise v Itálii přesvědčila britské úřady následovat namísto toho čínský model.

Popsal, jak Sage, zvláštní vládní vědecká poradní skupina, sledovala čínské despoty, kteří počali zavírat celou provincii dosud nevídaným postupem proti nemoci.

„Tvrdili, že zploštili křivku. Nejprve jsem byl skeptický. Domníval jsem se, že jde o obří ututlávání Číňany. Ale jak se scházela data, začalo být jasné, že jde o effektivní opatření.“

Poté, sledujíc krisi v Itálii, skupina Sage debatovala, zda by podobně zuřivé methody mohly být applikovány v Británii.

„Jde o kommunistickou vládu jedné strany, řekli jsme si. V Evropě by nám něco takového neprošlo, mysleli jsme si. A pak to udělala Itálie. I jsme si uvědomili, že můžeme.“

Co myslel větou „neprošlo by nám“ mi není zcela jasné. Ale dokument, který je možno nalézt zde, stejně jako na mém Twitterovém účtu @ClarkeMicah, říká mnoho zajímavých věcí.

Zhusta se věnuje udržení svobody a udržení otevřené společnosti, uveda jako cíle: „Minimalisovat potenciální dopad pandemie na společnost a ekonomiku: Podporou udržením základních služeb, včetně dodejem léčiv a ochranou důležité národní infrastruktury jak jen možné. Podporou každodenních činností podle nejvyšší možné proveditelnosti. Udržováním vlády práva a demokratického processu. Přípravou na zvládnutí možného značného počtu nadměrných úmrtí. Podněcováním návratu k normálu a obnovení narušených služeb při nejdřívější příležitosti.“ Zdůrazňuje „Proporcionalita: odpověď na pandemii nesmí být silnější ani slabší než nezbytná ve vztahu ke známým risikům.“

Spoléhá se na staletí zkušenosti a dobrých postupů, plánuje do quarantainy uzavírat nemocné spíše než zdravé. Doporučuje jednoduchou hygienu. Podporuje uzavření škol v některých případech, ale to z důvodu, že chřipka vážně ovlivňuje mladé, a ví se, že se šíří školami.

A dále se zajímavě vyjadřuje o rouškách: „Přestože existuje vnímání, že nosení roušek veřejností v obci i v domácím prostředí může být prospěšné, ve skutečnosti existuje pramálo důkazů o širokém úžitku při jejich použití v tomto prostředí.“

O zavírání hranic a omezení cestování říká: „Modely naznačují, že omezením 90 % leteckého cestování do UK v okamžiku nástupu pandemie by se kulminace pandemické vlny posunula o pouhý jeden až dva týdny. Dokonce 99,9 % omezení cestování by kulminaci možná odsunulo jen o dva měsíce.“

„V roce 2009 se ukazálo, že pandemický virus že značně šířil dávno předtím, než byly vyburcovány mezinárodní úřady, což znamená, že v každém případě se okamžik vzniku pandemie promeškal o několik týdnů. Ekonomické, politické a sociální následky uzavření hranic by též byly značné.

O zákazu shromažďování: „Existuje velmi málo důkazů, že omezením davového shromažďování bude mít jakýkoliv signifikantní účinek na přenos viru chřipky. Velká veřejná shromáždění či přelidněné události, na kterých lidé mohou být v úzkém styku, jsou důležitým indikátorem „normálnosti“ a mohou pomoct udržet morálku v době pandemie.

Dodává, „Neexistují ani vědecké důkazy dopadu zákazu vnitřního cestování na přenos, a pokusy zavést takovéto zákazy by měly dalekosáhlé důsledky na obchod a prosperitu. Z těchto důvodů pracovním předpokladem bude, že vláda nezavede žádné takovéto restrikce. Důraz bude namísto toho kladen na výzvy lidem se symptomy, aby následovali rady zůstat doma a nerozšiřovat nemoc.“

Tyto promyšlené plány existovaly, ale byly přehlédnuty. Namísto nich jsme okopírovali čínský policejní stát, který umlčuje dissent, uvrhá ethnické menšiny do tyranských pracovních táborů a který nás nedávno urazil odpařením svobod, které jsme zanechali v Hong Kongu, a které se zavázal udržovat nejméně do roku 2047.

Alternativa existovala. Stále existuje. Nelze říct, že by utlačovatelská politiky paniky, kterou jsme vedli, byla velkým úspěchem.

— Nedělní sloupek Petra Hitchense, Mail on Sunday, 13. února 2020.
https://hitchensblog.mailonsunday.co.uk/2021/02/supporters-of-strangling-the-country-always-demand-what-would-you-have-done-if-i-dare-to-criticise-the-governments.html

Strategie Spojeného království přípravy na pandemii chřipky, 2011
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/213717/dh_131040.pdf

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s