Záhadná úmrtnost

Časové hledisko se anglicky vyjadřuje pojmem rate, česky stupeň, míra či frekvence. Smrtnost (letalitas; angl. case fatality rate, CFR, ale … Další