Svobodná kultura

Ostrov rozumu v moři všeobecného šílenství

Smlouvy o přátelství

Smlouva o přátelství nebo o přátelských vztazích (anglicky treaty of friendship, americky treaty of amity, německy Freundschaftsvertrag) jsou zvláštním druhem mezinárodních smluv.

Někdy taková smlouva o přátelství v budoucnu pěkně zavaří nové garnituře. Typickým příkladem je německo-sovětská smlouva o přátelství, spolupráci a vymezení demarkační linie z roku 1939, dnes například americko-íránská smlouva o přátelství, hospodářských vztazích a konsulárních oprávněních z roku 1955, kterou USA nyní vypověděly.

Československo uzavřelo řadu smluv o přátelství, do kterých ČR sukcedovala:

 1. dohoda o přátelství, řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi republikou Československou a republikou Řeckou, č. 157/1930 Sb. z. a n.
 2. smlouva přátelská a obchodní mezi republikou Československou a republikou Čínskou, č. 171/1930 Sb. z. a n. + smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou, č. 27/1958 Sb.
 3. smlouva o přátelství mezi republikou Československou a císařstvím Perským, č. 137/1931 Sb. z. a n.
  smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, č. 11/1946 Sb. + protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských republik ze dne 12. prosince 1943, č. 105/1963 Sb. + smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, č. 67/1970 Sb.
  smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií, č. 168/1946 Sb.
 4. smlouva o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou, č. 154/1947 Sb. + smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, č. 58/1967 Sb. + smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci, č. 416/1992 Sb.
 5. smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou, č. 130/1949 Sb. + smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou, č. 94/1969 Sb. + smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem, č. 37/1997 Sb.
 6. smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou, č. 178/1949 Sb. + smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou, č. 91/1969 Sb. + smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou, č. 571/1992 Sb.
 7. smlouva mezi republikou Československou a republikou Maďarskou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, č. 212/1949 Sb. + smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou, č. 48/1969 Sb.
 8. smlouva o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou, č. 28/1958 Sb. + smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou, č. 49/1974 Sb.
 9. smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím, č. 167/1960 Sb., smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií, č. 118/1982 Sb.
 10. smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím, č. 52/1961 Sb.
 11. smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou, č. 15/1963 Sb.
 12. smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou, č. 19/1967 Sb. + smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou, č. 122/1982 Sb.
  smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou, č. 91/1967 Sb. + smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou, č. 53/1978 Sb.
 13. smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou, č. 10/1981 Sb.
 14. smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou, č. 87/1981 Sb.
  smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou, č. 21/1983 Sb. × vypovězena pod č. 30/2005 Sb. m. s.
  smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamahírijí, č. 112/1983 Sb. × vypovězena pod č. 32/2005 Sb. m. s.
 15. smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Angolskou lidovou republikou, č. 37/1984 Sb.
  smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou, č. 82/1987 Sb. × vypovězena pod č. 32/2005 Sb. m. s.
 16. smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci, č. 92/1989 Sb.
 17. smlouva o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou, č. 502/1992 Sb.
  30/2005 Sb. m. s.
 18. smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci, č. 521/1992 Sb.
 19. smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím, č. 578/1992 Sb.

Česká republika v tom pokračuje:

 1. smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci, č. 235/1993 Sb.
 2. smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, č. 99/1996 Sb.
 3. smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou, č. 37/1997 Sb.
 4. smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, č. 98/1998 Sb.

Existuje tedy 23 států, s nimž má ČR přátelské vztahy (spojenectví je více, tedy země NATO stojí výše).

Z dnešního pohledu je pro ČR problematická smlouva s Ruskem o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993, vyhlášená pod č. 99/1996 Sb. Její články 5 a 6 znějí:

Čl. 5

Smluvní strany budou pořádat pravidelné konzultace na různých úrovních s cílem zabezpečit další rozvoj a prohloubení svých dvoustranných vztahů a výměny názorů na mezinárodní otázky.

Setkání na nejvyšší úrovni se uskuteční podle potřeby a účelnosti zpravidla jednou ročně.

Ministři zahraničních věcí budou pořádat pravidelné konzultace o otázkách společného zájmu.

Předpokládají se pravidelná setkání vedoucích představitelů ostatních ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy obou Smluvních stran.

Čl. 6

Konzultace se bezodkladně uskuteční na žádost jedné ze Smluvních stran, která má za to, že by mohly být ohroženy její bezpečnostní zájmy. Obě smluvní strany budou usilovat o dosažení shody o opatřeních vhodných k překonání vzniklé situace.

Dojde-li podle názoru jedné ze Smluvních stran k ohrožení míru nebo vzniku mezinárodního napětí, budou se vzájemně informovat o možných způsobech urovnání sporu a stabilizaci situace.

Českou republikou jednostranně vyhlášená válka proti desinformacím je s těmito ustanoveními v rozporu.

About Guy Peters

One comment on “Smlouvy o přátelství

 1. Pingback: Diskriminace v hotelu Brioni | Svobodná kultura

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Informace

This entry was posted on 11. 01. 2019 by in Analysy and tagged , .

Nejlepší texty za 2 dny

Mazlily se s tigrem
Kolektivní šílenství pokračuje
Terror v Nice - kommentář
Výsledky 1. kola presidentských voleb