Svobodná kultura

Secessio plebis

Jerusalém je corpus separatum

Ačkoliv pravicoví populisté (vyjma alt-right) jsou fanaticky sionističtí (PDF), nelze ve jménu ideologie pošlapávat mezinárodní právo. To mluví jasně: Jerusalém je corpus separatum, tj. není, nejen jeho východní část, ale ani západní, součástí Státu Israel. Resoluce valného shromáždění OSN č. 181 z roku 1947, na jejímž základě vznikl Stát Israel, stanovila jasně:

3. Independent Arab and Jewish States and the Special International Regime for the City of Jerusalem, set forth in Part III of this Plan, shall come into existence in Palestine two months after the evacuation of the armed forces of the mandatory Power has been completed but in any case not later than 1 October 1948. The boundaries of the Arab State, the Jewish State, and the City of Jerusalem shall be as described in Parts II and III below.

Během války mezi Araby a Židy v roce 1948 Israel západní Jerusalém okupoval. Výsledkem příměří v roce 1949 byla zelená linie. Dne 5. prosince 1949 však Israel západní Jerusalém annektoval a prohlásil ho za „věčné hlavní město“. Mezinárodní společenství tuto annexi neuznalo.

V roce 1967, během Šestidenní války, Israel okupoval rovněž východní Jerusalém. Dne 30 července 1980 Israel schválil zákon o Jerusalému, kterým sjednotil správu západního i okupaného východního Jerusaléma a tím fakticky annektoval i jeho východní část. Resoluce RB OSN č. 478 tento zákon prohlásila za neplatný pro rozpor s mezinárodním právem.

US uznání Jerusaléma jako hlavního města Israele je tedy porušením mezinárodního práva. Diletantské prohlášení českého ministerstva zahraničí je jím rovněž:

Česká republika v současné době, než dojde k uzavření míru mezi Izraelem a Palestinou, prakticky uznává Jeruzalém za hlavní město Izraele v hranicích demarkační linie z roku 1967.

Zůstává tedy otázka, proč Israel smí annektovat Jerusalém, západní i východní, bez jakýchkoliv sankcí, a Rusko Krym nesmí? Smí Rusko prohlásit Sevastopol za hlavní město své gubernie?

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 09. 12. 2017 by in Komentáře and tagged , , , , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: