Svobodná kultura

Secessio plebis

No platform aneb jak zelení pošlapávají lidská práva

Věnováno Janu Charvátovi.

Jan Charvát je přední český politolog. Nicméně se zdá, že podceňuje levicový extrémismus a chybně diagnostikuje pravicový extrémismus. Plasticky se ukázalo na no platform pro Nezúčastněné v kavárně Liberál. Oč jde?

Walter Kurtz, David Nepimach, Martin Konvička, Eva Hrindová, Žarko Jovanovič & Petr Hampl se rozhodli sejít v kavárně Liberál a protože sami nekandidují, sdělit svým příznivcům, koho mají volit. Nevím, zda o tom věděli, ale nová levice považuje kavárnu Liberál za své doupě. A nová levice aktivně prosazuje ghettoisaci, tj. že jsou pravicové kavárny, kam levice nechodí, a levicové kavárny, kam nemá mít přístup pravice:

Těžko budeme své přátele zvát do podniku, v němž nebudeme mít jistotu, zda dole náhodou neschůzují lidé, kteří je chtějí rozemlít na masokostní moučku.

Ultralevice proto vyzvala kavárnu Liberál, ať schůzi Nezúčastněných zruší. Ta reagovala liberálně:

Vyjádření Kavárny Liberál
1. Kavárna nepodporuje, nepodporovala a nechystá se podporovat jakoukoliv politickou stranu, hnutí nebo uskupení.
2. Kavárna Liberál nelustruje ani nekádruje hosty, kteří si pronajmou soukromý salónek pro svoji soukromou akci.
Za případné pochopení děkuji. Jakub Štorek, Kavárna Liberál

Ultralevice odmítnutí no platform těžce nesla, a proto pražský zastupitel za zelené, Ondřej Mirovský, zorganisoval boycott kavárny. Akce skončila těžkým neúspěchem: Přihlásilo se jen 15 lidí a ve skutečnosti přišli 3. Síla ultralevice v praxi.

Skutkově je to tedy bizzarrní příběh, ale podstatné je vnímání ultralevice:

V tomto případě ale spojuje své jméno i jméno kavárny se spolkem českých, jakkoli bizarních neofašistů.

A protože toto vnímání do značné míry sdílí i Jan Charvát a v diskussi na Facebooku se mi nepodařilo vysvětlit podstatu, rozhodl jsem se svůj postoj objasnit na širší ploše. Nejprve komoušská představa „práva“:

odmítnutí pronájmu takovému spolku by kavárník Štorek jistě obhájil i před soudem. Hanobení skupin obyvatelstva a podněcování k nenávisti totiž definuje české právo jako chování, které je zakázáno. Před soudem by Štorek, nebo jakýkoli jiný provozovatel kavárny, jistě mohl své porušení antidiskriminačního zákona opřít o pasáž z článku 23 Listiny základních práv a svobodu, v níž se píše: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“

To, že ultralevice a právo si netykají, je obecně známo. Komunisti nebo anarchisti, když se dostanou k moci, okamžitě právní stát zruší a zavedou anomii, zvláštní formu bezpráví. Tak i zde by měl mít kavárník po vzoru komunistických akčních výborů právo sám rozhodovat o tom, který zákon platí a který ne. A protože by levicový antidiskriminační zákon tentokrát chránil nepohodlné, měl by mít ultralevičák právo jej individuálně suspendovat bizzarrním odkazem na právo na odpor. Základní podmínku práva na odpor: „jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny,“ buď komunista nedočetl, anebo ignoroval.

Výzva k porušování zákonů, byť dokonce levicových, je bezpochyby extrémismus. Co k tomu ultralevici vede? Klam šikmé plochy: Ultralevice se tak obává negativní skupiny (kterou označuje různě, nejčastěji: rasisté, xenofobové či náckové), že požaduje preventivně upřít negativní skupině lidská práva: svobodu projevu, shromažďovací a spolčovací. Ve jménu ochrany demokracie tedy ultralevice demokracii aktivně ničí.

Ne, že by prevence neměla význam. Řádění muslimů v EU dosáhlo takové intensity, že preventivní zásah proti muslimům je plně opodstatněn. Ale proti alt-right? Co alt-right konkrétně zavinila, který život či zdraví poškodila?

Mezi neonacisty a alt-right nelze dávat rovnítko. Alt-right definuje hlavní ideolog toho hnutí, Steve Bannon, a prakticky jeho Breitbart. Nelze popřít, že neonacisté jsou součástí alt-right a že Richard Spencer je bílý supremacista, ale neonacisté jsou na okraji, stejně jako stalinisté jsou na okraji ultralevice, která je dnes převážně anarchistická.

Problém Nezúčastněných je, že jsou nevzdělaní nebo málo vzdělaní. Nemají vůbec žádnou představu o radikální pravici, podle mne ani netuší, že existuje Délský potápěč, tím méně mají představu, co je Casa Pound. Tihle lidé najdou video, které se jim líbí a tak ho sdílí. Nepřemýšlejí, kdo je jeho autorem a je jim to jedno. A v tom mají pravdu: Proč bychom místo obsahu měli sledovat autora? Proč bychom měli sledovat, zda používá nezávadné symboly?

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 14. 10. 2017 by in Analysy and tagged , , , , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: