Svobodná kultura

Secessio plebis

Nature or nurture?

Libertariáni pořád hledají, co je definičním znakem pravice a levice. Jeden, který je kupodivu zcela jasný, však soustavně opomíjejí: Je to perenniální spor o to, zda je povaha a chování člověka dáno biologicky nebo výchovou.

Levice přirozeně netvrdí, že je možné člověka vychovat v rybu, naučit ho létat nebo mu změnit barvu očí, jak nechápou nepovedení diskutéři. Levice však tvrdí, že kriminalita, poruchy osobnosti a dokonce i pohlaví je dáno čistě výchovou.

Pravicové pojetí je založeno na tom, že základem lidské povahy a chování je genetická informace, jejíž většina je uložena v DNA. Genom se člení na geny, který má každý 2 allely, tj. verse. Poměrně novinkou je poznání, že přepis genetické informace do skutečnosti není nějaká automatika; je to ovlivněno prostředím. Tzv. genovou expressi zkoumá epigenetika. Příkladem jsou pouhým okem viditelné rozdíly mezi jednovaječnými dvojčaty.

Ať tak či tak, základem je, že matka, tj. původkyně vajíčka, předává dítěti polovinu genetické informace, a otec, tj. původce spermie, předává dítěti druhou polovinu genetické informace. Matka a otec jsou rodiči dítěte. Na tom sociální inženýři nic nezmění, i když matku definují jinak, např. v § 775 NOZ: „Matkou dítěte je žena, která je porodila“ nebo § 35 Ambrož v. Praha 1: „Realita v tomto případě je, že dítě (třetí stěžovatel) žije v rodině s prvním a druhým stěžovatelem, kteří jsou jeho rodiči nejen fakticky, ale v místě, kde stěžovatelé trvale žijí, i právně.“

Je samozřejmé, že pronajímatelka dělohy („surrogátní matka“) má na dítě epigenetický vliv, stejně jako jiný dárce genetického materiálu: ledviny, krve apod. Nicméně, není tak zásadní jako skutečné matky; lze ho více přirovnat k chůvě (žena, která dítě kojí).

Proto je nutné zcela odmítnout tuto levicovou thesi:

Není hlas krve. Dítě přijímá za matku tu osobu, která se k němu mateřsky chová. Adoptivní rodiče, pěstouni, či jiní vychovatelé dítěte v náhradní rodinné péči jsou psychologicky pravými rodiči, jestliže skutečně za své dítě přijímají.

–Zdeněk Matějček (1982)

Macecha (žena, která dítě vychovává, není-li matkou) nikdy nebude rovna matce, otčím (muž, který dítě vychovává, není-li otcem) nikdy nebude roven otci. Matějčkova these totiž platí jen v dětství; v pubertě rázem platit přestává. Dospělý člověk totiž hledá svou vlastní identitu a k ní neodmyslitelně patří biologický původ. Článek 7 odst. 1 úmluvy o právech dítěte říká:

Každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči.

To státy jako je Norsko či Spojené království soustavně porušují, protože na základě levicové ideologie nečiní rozdíl mezi macechou a matkou; otčímem a otcem.

Levice na dogmatu nurture trvá tak důsledně, že v diskussích mezi zasvěcenými připouští, že homosexualita není vrozená. Jak výstižně shrnul Jiří Nushart:

Pokud se to řekne přízemněji, je to prostě taktika obyčejného lhaní. Pochybující lidé se okřikují, že je přece „dávno jasné, že homosexualita je vrozená“, jsou zesměšňováni a skandalizováni, že prý chtějí „násilně léčit homosexuály“, a když už opravdu není jiné cesty, tak se tedy nějak opatrně připustí, že to s tou „vrozeností“ asi bude složitější.

Co o tom soudí pravice? Vychází sice z toho, že sklony ke kriminálnímu chování či homosexuální vlohy jsou biologicky dané, ale že nejsou tak silné, aby je vůlí nešlo překonat. Je tedy otázkou morální volby, zda se budu chovat kriminálně nebo homosexuálně.

Naposledy se to projevilo v persekuci Jamese Damorea, ‏který byl z Google vyhozen jen proto, že veřejně řekl, že pravda je na straně nature, ne nurture. Přitom, jak správně připomíná konservativec David Brooks:

Damore was tapping into the long and contentious debate about genes and behavior. On one side are those who believe that humans come out as blank slates and are formed by social structures. On the other are the evolutionary psychologists who argue that genes interact with environment and play a large role in shaping who we are. In general the evolutionary psychologists have been winning this debate.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 13. 08. 2017 by in Zprávy and tagged , , , , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: