Svobodná kultura

Upozornění: Tato stránka obsahuje nepřátelské narrativy.

Nejvyšší soud tajil informace

SK má svého prvního sólokapra. Jak Svobodná kultura zjistila, nejvyšší soud České republiky od 1. 6. 2010 do 28. 2. 2017 tajil informace, na což se přišlo úplnou náhodou.

O skandálním nálezu ÚS Jiří Ambrož v. úřad městské části Praha 1 z 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16, NALUS 98210, který se má podle přání ÚS nazývat krkolomně neuznání zahraničního právního a faktického rodičovství jednoho z mužů tvořících stejnopohlavní pár v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, jsme již psali. Nicméně zrušený rozsudek NSČR z 18. 7. 2016, čj. 28 Ncu 187/2015-6, nikde k disposici není.

SK se proto zeptala NSČR: proč? Odpověď zarazí: Havlova protégé Brožová se z neznámého důvodu rozhodla všechna rozhodnutí v řízeních o uznání cizozemských rozhodnutí utajit. Teprve Pavel Šámal tuto kabinetní politiku zrušil.

„Hlídací psi demokracie“ o tajnůstkářství Brožové samozřejmě nic netuší. Je více zajímá hodnota dárku českého presidenta anglické královně.

Reklamy

About Guy Peters

Information

This entry was posted on 03. 08. 2017 by in Zprávy and tagged , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: