Svobodná kultura

Secessio plebis

Affaira Liglass: fakenews, edice Aktuálně.cz

Již několik týdnů běží „affaira Liglass“, v níž od počátku některá pochybná media tvrdila, že firma je podezřelá, aniž by dosud přednesla jediný důkaz. Nyní vyšel článek na Aktuálně.cz.

Česká firma Liglass vyhrála v Kyrgyzstánu velkou zakázku na výstavbu vodních elektráren. Firmu podpořil dopisem vedoucí kanceláře presidenta republiky, Vratislav Mynář.

Ačkoliv je taková podpora běžná, někteří novináři začali upozorněním na tento dopis vytvářet zdání o nekalosti.

Stejný příběh začala vypravovat další media, a vzhledem k tomu, že dosud nepřinesla jediný zásadní fakt, činí tak očividně účelově a zlovolně, pravděpodobně jen z důvodu boje proti Hradu.

O nepochopení podstaty vypovídají nesmysly o nízkém kapitálu společnosti, její novoty z hlediska založení, apod.

Je zarážející, z čeho dokáží pravdoláskařská media udělat affairu, nicméně je to jejich standardní postup.

V tomto duchu pokračuje medium nevalné jakosti Aktuálně.cz svým článkem „Kdo vám řekl, že tu máme kancelář? Jsme na stopě Liglassu v Kyrgyzstánu. Posudek psali třikrát.“

Medium pokračuje ve výše uvedeném příběhu, a přidává do něj „závažné“ zjištění, že se firma v Kyrgyzstánu přestěhovala, a že jakási zaměstnankyně byla překvapena návštěvou českého novináře.

Autor porušil snad všechna pravidla novinářské ethiky: přímá řeč není v uvozovkách, a uvozovky nejsou české, použil tzv. weasel words hned v úvodu článku („ Pro řadu místních je ale záhadou […]“ – česky snad oslí můstek?), truismy („[K]ancelář je zavřená, zmizel i štítek s názvem společnosti[.]“, manipulace („Nedávné stěhování kanceláře české firmy proběhlo podle svědků rychle.“), lež („kyrgyzská diplomacie […] spolupráci s touto firmou nedoporučila.“ – ve skutečnosti někdo z vídeňského velvyslanectví za podivných okolností poslal negativní dopis; česká media se ani nepokoušela zjistit podrobnosti).

Podstata článku je postavena na dvou překroucených větách, kterými autor vyplnil dva odstavce, zbytek článku jsou prázdné věty a spojování nesmyslů do účelového celku.

Konec článku vyplnil standardní pravdoláskařský „novinářský“ genre, ve kterém autor vloží své názory do úst „experta“.

Bohužel, čtenářům takových pochybných medií nevalná úroveň stačí, rádi si potvrdí své předsudky, a vzhledem k časté funkční negramotnosti ani nepoznají manipulaci.

Což by ovšem z titulky „jsme na stopě Liglassu v Kyrgyzstánu“ mělo poznat každé dítě.

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 03. 08. 2017 by in Analysy and tagged , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: