Svobodná kultura

Upozornění: Tato stránka obsahuje nepřátelské narativy.

Ing. Hlavenka o právu

Jihomoravský zastupitel za Zelené, ing. Hlavenka, se jal poučovat zlínského zastupitele za Svobodné, Tomáše Pajonka, o právu. Dopadlo to tragikomicky:

Na právním pozitivismu je špatné to, že potlačuje přirozené právo a vyzdvihuje právní texty. Psané právo je totiž vyjádřením (verbalizováním, kodifikováním) přirozeného práva a ne naopak, snaží se tedy „smysl“ vtělit do „textů“ – s cílem, aby smysl byl jasný a srozumitelný. Juspozitivismus má ovšem i své výhody, zabraňuje na druhé straně právnímu subjektivismu: vhodný je tedy vyvážený přístup, kdy se dbá jak na literu zákona, tak na jeho smysl.

Protože se tento právní ignorant pustil na půdu, v níž se laici neorientují, uvedeme jeho bláboly na pravou míru:

Právní positivismus je díky Kelsenovi a Hartovi mainstreamová právní theorie dneška. Pokud se vyznáte v ekonomii, je to něco jako tam neoklassická synthesa. Naproti tomu přirozenoprávní škola je alternativní právní theorie. V ekonomii má stejné postavení rakouská škola. Obě právní theorie jsou komplexní a navzájem se vylučují. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, co je zdrojem práva. Podle positivistů je to lidská vůle vyjádřená normotvůrcem, obvykle lidem representovaným parlamentem. Podle přirozenoprávníků je jím metafysický princip: Bůh, rozum, pokrok etc. Přirozené právo dnes zastávají hlavně věřící a libertariáni; v minulosti též nacisté a komunisté. Na přirozeném právu však není nic špatného; já se k této škole rovněž hlásím.

Obě školy odpovídají odlišně na otázku, co se špatnou právní normou. Positivisté tvrdí, že tuto otázku nemůže vyřešit právo, které je samo o sobě bezchybný systém. Soudce špatnou právní normu jednoduše neaplikuje na základě svého svědomí, tedy jiného normativního systému, obvykle morálky. Ale i špatná právní norma je pořád právo. Přirozenoprávníci tvrdí, že špatná právní norma není vůbec právo, ale bezpráví. Aplikovat špatnou právní normu je tedy v takovém pojetí nepřípustné.

Ing. Hlavenka netuší, že právní positivismus nic nepotlačuje, protože s přirozeným právem nijak nesouvisí. Stejně tak je naprostý nesmysl tvrdit, že positivní právo vyzdvihuje právní texty. Hierarchie právních pramenů je úplně jiná a v přirozeném právu se nijak neliší.

Tvrzení, že: „Psané právo je totiž vyjádřením (verbalizováním, kodifikováním) přirozeného práva“ by podepsali i nacisté, ale nic to nemění na tom, že positivisté si myslí něco jiného.

Neexistuje nic jako *právní subjektivismus. Ale ať už je to cokoliv, přirozené právo tomu brání stejně dobře. Záleží jen na znalosti právních pramenů. Tím ale rozhodně není dbání „jak na literu zákona, tak na jeho smysl“, protože takové vnímání je totální nepochopení smyslu zákona. Právo, tedy i zákony, jsou cestovní mapou ke spravedlnosti, tj. stavu, kde každý má, co mít má. To je smysl zákona a jeho doslov je první přiblížení této cestovní mapy.

Lze uzavřít, že není dobře, když inženýři fušují do práva. Výsledkem jejich snažení nemůže být nic jiného než diletantství.

Reklamy

About Guy Peters

One comment on “Ing. Hlavenka o právu

  1. Pingback: Je 1488 trestný čin? | Svobodná kultura

Komentáře nejsou povoleny.

Information

This entry was posted on 01. 08. 2017 by in Právní bezvědomí and tagged , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: