Svobodná kultura

Ostrov rozumu v moři všeobecného šílenství

Ústavní soud uznal californské homosexuální partnery za „rodiče“

Ústavní soud 29. června vynesl nález, kterým uznal californské pojetí rodiny, ve kterém může být homosexuální partner plnohodnotným otcem, a ve které se za spravedlnost považuje utajení skutečného rodiče před dítětem.

Senát soudu byl složen z Kateřiny Šimáčkové, Davida Uhlíře a Tomáše Lichovníka.

Právník Ivo Telec sepsal o nálezu analysu, ve které argumentuje, proč je nález právně chybný.  [Telec, Ivo. „Kritický pohled na nález Ústavního soudu: uznání kalifornského rodičovského statusu stejnopohlavního manžela | Zdravotnické právo a bioetika.“]

Z hlediska politického je nicméně zajímavé povšimnout si, že ústavní soud funguje jako nástroj elit k prosazení pravidel, která by nikdy neprošla řádným demokratickým postupem.

Takto fungují ústavní soudy ve většině západních zemí.

Za druhé, pěkně se ukazuje podstata tzv. lidských práv.

Přestože Spojené státy nepřistoupily k celosvětové Úmluvě o právech dítěte z roku 1989, a tedy v ČR jsou lidská práva nepochybně na vyšší úrovní, musí se přizpůsobit ČR, a nikoliv SSA, ačkoliv příznivci tvrdí, že lidská práva jsou „universální“.

Ve skutečnosti jde o nástroj šíření vůle západních států proti východním, a tvrzení o universálnosti je pouhým „prodáváním korálků domorodcům“, tj. propagandistická otočka západních elit a jejich příznivců.

Stejné se stalo i v případě krádeží dětí norským régimem: v Norsku platí primitivní představy o lidských právech v oblasti ochrany dětí, přesto musela ustoupit ČR a dovolit poškodit své dětské občany, což hlasitě obhajovali čeští pravdoláskaři, kteří na oko požadují universální lidská práva, ale ve skutečnosti, jak už bylo řečeno, chtějí šířit světovládu západních zemí podle hierarchie, tj. Norsko je výše než ČR, a USA stojí nad všemi, a přesně tak se také musejí šířit „lidská práva.“

Za třetí, pokud bude v hierarchicky výše postavené zemi prohlášeno za lidské právo pravidlo, které zcela popírá lidské právo dosud platné, platí nové pravidlo prosazované touto „lepší“ zemi, což jen opět ukazuje nesmyslnost, zločinnost a pravou podstatu doktríny tzv. lidských práv.

Jde o nástroj západních zemí, přesněji řečeno, západních dekadentních levicových elit, které tyto státy ovládly, k destabilisaci východních zemí, a nakonec k ovládnutí celého světa a vymazání všech kultur.

Východní elity jsou velmi náchylné k poslušnosti k západním státům, jak ukazuje výše uvedený nález ústavního soudu, jehož právní argumenty jsou částečně nedostatečné, a soudci se často omezili na pouhý odkaz na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, a částečně zcela mylné, jdoucí proti českému právu.

Ostatně, Evropský soud pro lidská práva je jen dalším nástrojem výše uvedeného, a jen dokazuje mez prorostlosti levicových elit v našich společnostech.

Naopak, srovnejme fanatický odpor levicových elit k referendu, jakožto přímému nástroji demokratického zřízení.

Senát ústavního soudu se plně postavil za mezinárodní progressivistickou agendu, a vyřkl, že není důležité, co říká české právo, ale co říká západní progressivista.

Jeden z „rodičů“ k příznivému nálezu řekl: „Hřejivý pocit, že i Česká republika nechce být pozadu a chce být součástí Evropy a celého civilizovaného světa. Je také dobré vědět, že Česká republika stojí za všemi svými občany.“

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

2 comments on “Ústavní soud uznal californské homosexuální partnery za „rodiče“

  1. Pingback: Nejvyšší soud tajil informace | Svobodná kultura

  2. Pingback: Vražda v nejlepším zájmu dítěte | Svobodná kultura

Komentáře nejsou povoleny.

Informace

This entry was posted on 30. 07. 2017 by in Analysy and tagged , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

Alternativní sociální sítě
4 novely nového občanského zákoníku
Inaparentnost nákazy SARS-CoV-2