Svobodná kultura

Secessio plebis

Politický boj na právnické fakultě: stateční odolávají

Progressivisté se snaží politicky zglajchšaltovat právnickou fakultu Karlovy university, což vyvolává závažné obavy z opakování politických čistek na universitní půdě. Proti agressi několika jedinců se postavili rozumní členové akademické senátu, za což jim osobně děkuji.

Chtěl bych poděkovat členům akademického senátu právnické fakulty Karlovy university, kteří se postavili proti chicaně člena akademické obce, a redaktora Svobodné kultury.

Vše se odehrálo na zasedání dne 15. června t. r., na kterém členka senátu Anna Kalašnikovová za podivných okolností zapojila akademický senát do vlastní politické činnosti. O stejné se pokusila již na předcházejícím zasedání senátu dne 25. května 2017.

Přestože senát nemá vůbec nic společného s činností členů právnické fakulty, a neprojednává ji, protože na to jsou určeny jiné orgány, o navrhovaném usnesení zaměřeném proti učiteli právnické fakulty bylo nejen debatováno, ale bylo dokonce jednohlasně prohlasováno.

V debatě se setkaly dvě strany – na jedné straně umírnění liberálové zastupující akademické svobody, na druhé straně zfanatisovaní bolševici postupující s cílem zglajchšaltovat prostředí na fakultě, vytlačit odlišné názory a zastrašit jejich nositele.

Ze zápisu zasedání je patrné, že Umírnění se postavili proti usnesení, jak bylo navrženo a připomněli, že není možné zjistit, co se vlastně stalo, a tedy že hlasovat o věci je problematické.

Je jasné, že celý bod byl přednesen manipulativně a jednostranně, a nebyla ani v nejmenším dodržena zásada audiatur et altera pars, nechť vyslyšena i druhá strana, samotný základ západního pojetí spravedlnosti.

Chtěl bych senátorům, kteří se pokusili zmírnit usnesení, poděkovat. Zachovali se čestně.

Nicméně, jejich pokusy nebyly dostatečně effektivní, protože usnesení nakonec přeci jen vyznělo zcela jednostranně a nehorázně, a ze začátku jsem byl velmi rozzloben, že usnesení bylo přijato jednohlasně.

Domnívám se, že měli hlasovat jasně proti.

Francis Bacon

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 17. 07. 2017 by in Komentáře.

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: