Svobodná kultura

Secessio plebis

Jak Respekt nerespektuje právo na zákonného soudce

Respekt je zásadní odpůrce soudní nezávislosti. Pokud je soudní rozhodnutí tak, jak si Respekt přeje, nikdy ho nekritisuje, i když je zjevně nesprávné, např. trest za vraždu vítkovským žhářům, kteří nikoho nezavraždili a ani zavraždit nechtěli. Pokud si naopak soudce dovolí rozhodnout opačně, než si myslí Respekt, je předmětem ostré kritiky, i kdyby byl sebespravedlnější.

Typickým příkladem je lid v. Kovanda, Páleník, Nečasová a Pohůnek, sp. zn. 3 T 35/2014, v němž Helena Králová naprosto správně všechny 4 nespravedlivě stíhané osvobodila. To se setkalo s krajním odporem Pravdy a lásky. Odvolací soud proto případ raději přidělil Pavle Hájkové, což ústavní soud v nálezu Kateřiny Šimáčkové sp. zn. I. ÚS 564/17 potvrdil:

Šimáčková v § 37 rozhodla: „O porušení ústavně zaručených základních práv a svobod může jít v případech týkajících se odnětí věci podle § 262 trestního řádu tehdy, bylo-li by rozhodování odvolacího soudu projevem zjevné libovůle.“ Tím právo na zákonného soudce vyprázdnila; zákonodárce může stanovit milion důvodů, jak soudci jeho případ odebrat.

Co umožňuje takové pošlapání právního státu, že nad ním i ústavní soud přivře oči? Je to sovětský trestní řád. V ČR stále platí zákon z roku 1961 s kosmetickými změnami. Kromě příšerné podoby přípravného řízení jsou jeho největší vadou opravné prostředky, které bez ladu a skladu smíchal do nepřehledné směsice.

Standardní soudní řády předně rozlišují mezi opravným prostředkem proti rozsudku (odvolání, dovolání a obnova řízení) a opravným prostředkem proti postupu (rekurs). Odvolání je appellací, tedy nikdy nemá kassační účinky (cf. § 295 trestního řádu z roku 1873 na rozdíl od § 259 trestní řádu z roku 1961), nebo přesněji řečeno, pokud odvolací soud rozhodnutí zruší, vždy rovnou meritorně rozhodne sám.

Takže jediné řešení je kassaci odvolacímu soudu zcela zakázat a sovětský trestní řád urychleně nahradit standardním.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 02. 07. 2017 by in Analysy and tagged , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: