Svobodná kultura

Realistické medium alternativní pravice

Jak Respekt nerespektuje právo na zákonného soudce

Respekt je zásadní odpůrce soudní nezávislosti. Pokud je soudní rozhodnutí tak, jak si Respekt přeje, nikdy ho nekritisuje, i když je zjevně nesprávné, např. trest za vraždu vítkovským žhářům, kteří nikoho nezavraždili a ani zavraždit nechtěli. Pokud si naopak soudce dovolí rozhodnout opačně, než si myslí Respekt, je předmětem ostré kritiky, i kdyby byl sebespravedlnější.

Typickým příkladem je lid v. Kovanda, Páleník, Nečasová a Pohůnek, sp. zn. 3 T 35/2014, v němž Helena Králová naprosto správně všechny 4 nespravedlivě stíhané osvobodila. To se setkalo s krajním odporem Pravdy a lásky. Odvolací soud proto případ raději přidělil Pavle Hájkové, což ústavní soud v nálezu Kateřiny Šimáčkové sp. zn. I. ÚS 564/17 potvrdil:

Šimáčková v § 37 rozhodla: „O porušení ústavně zaručených základních práv a svobod může jít v případech týkajících se odnětí věci podle § 262 trestního řádu tehdy, bylo-li by rozhodování odvolacího soudu projevem zjevné libovůle.“ Tím právo na zákonného soudce vyprázdnila; zákonodárce může stanovit milion důvodů, jak soudci jeho případ odebrat.

Co umožňuje takové pošlapání právního státu, že nad ním i ústavní soud přivře oči? Je to sovětský trestní řád. V ČR stále platí zákon z roku 1961 s kosmetickými změnami. Kromě příšerné podoby přípravného řízení jsou jeho největší vadou opravné prostředky, které bez ladu a skladu smíchal do nepřehledné směsice.

Standardní soudní řády předně rozlišují mezi opravným prostředkem proti rozsudku (odvolání, dovolání a obnova řízení) a opravným prostředkem proti postupu (rekurs). Odvolání je appellací, tedy nikdy nemá kassační účinky (cf. § 295 trestního řádu z roku 1873 na rozdíl od § 259 trestní řádu z roku 1961), nebo přesněji řečeno, pokud odvolací soud rozhodnutí zruší, vždy rovnou meritorně rozhodne sám.

Takže jediné řešení je kassaci odvolacímu soudu zcela zakázat a sovětský trestní řád urychleně nahradit standardním.

Reklamy

About Guy Peters

Information

This entry was posted on 02. 07. 2017 by in Analysy and tagged , , , .
%d bloggers like this: