Svobodná kultura

Secessio plebis

Google definitivně opustil své motto „nečinit zlo“ – googlení homosexuality

Byl jsem popravdě šokován, když jsem při recherchi zadal heslo homosexuality do Googleovského vyhledávače.

Zkuste si to sami. Funguje to ale jen v anglickém ovládání, v českém ani slovenském ne.

Google míval motto nebuď zlý (angl. Don’t be evil), ale v roce 2015 jej nahradil heslem čiň správnou věc, čiň dobro (angl. Do the right thing)Což je přesný opak hesla nečiň zloAž nyní se ukazuje význam této změny. Google býval pod útokem fanatiků pro toto své heslo, které znamenalo jeho nezávislost na ideologii, a evidentně jej donutily přijmout opačné ideologické stanovisko.

Heslo Don’t Be Evil jsem vždy chápal jako stanovisko odmítající pravdoláskařskou pseudomorálku, která vyžaduje činit antisociální falešně definované „dobro“, což je historicky prokázaná cesta do pekla, a dále proti Microsoftu, který ze své podstaty korporátního giganta přirozeně činil zlo.

Nyní je Google přesně tím samým, jde ovšem dál, a je mocnější.

Nerozumím, proč si dal za cíl propagovat homosexuální pohlavní styky na svém vyhledávači.homosexuality google

Nicméně tím nezpochybnitelně činí Zlo.

Obmyšleno. Schmidt admits that he thought it was „the stupidest rule ever“ upon his arrival at the company, „because there’s no book about evil except maybe, you know, the Bible or something.“ The Atlantic.

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 02. 07. 2017 by in Komentáře, Zprávy and tagged , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: