Svobodná kultura

Secessio plebis

Jak Facebook censuruje

Censura. O čem jsme si mysleli, že je dávno passé, se nám vrátilo oknem. Příčinou je ideologie idealismu, která chce zabránit jakékoliv psychické újmě „zranitelných“ menšin. Proto si vymysleli přečin nenávisti (angl. hate crime). Je to obvykle náhodně a arbitrárně vybraný shluk přečinů, jako například v Německu. Boj proti svobodě slova se zostřil s propagandistickým konceptem falešných zpráv (angl. fake news), což se nepřímo projevilo v Reddit. Ve Facebooku na to šli vědečteji, jak o tom pojednává článek Facebook’s Secret Censorship Rules Protect White Men from Hate Speech But Not Black Children (český výtah):

přečin nenávisti = chráněná (diskriminovaná) menšina + slovní útok

Privilegované menšiny:

 1. pohlavní
 2. rasové
 3. národnostní
 4. ethnické
 5. náboženské
 6. sexuální
 7. sexuální orientace
 8. handicapované
 9. migranti – jen quasiprivilegovaná

Rozdíly oproti článku 3 odst. 1 Listiny: „bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti [to samé, co rasy], jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení [Facebook neuznává], národního nebo sociálního [Facebook neuznává] původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku [Facebook neuznává], rodu [Facebook neuznává] nebo jiného postavení [Facebook má navíc sexualitu a handicap]“.

Rozdíly oproti § 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona: „z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku [Facebook neuznává], zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru [Facebook neuznává]“.

Slovní útoky:

  1. výzva k násilí – chráněni jsou i migranti
  2. dehumanisující generalisace – chráněni jsou i migranti. Dehumanisující jsou tyto 3 zločiny:
   1. sexuální predátorství
   2. vražda
   3. terorismus
  3. výzva k exklusi nebo segregaci
  4. jiná snižující generalisace
  5. zavržení
  6. nadávky
  7. špinění
Reklamy

About Guy Peters

One comment on “Jak Facebook censuruje

 1. Pingback: Censura na Facebooku efektivně ukončila svobodu slova na Západě | Svobodná kultura

Komentáře nejsou povoleny.

Informace

This entry was posted on 01. 07. 2017 by in Zprávy and tagged , , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: