Svobodná kultura

Secessio plebis

Jak mizí naše lidská práva a svobody

Západní vlády tlačí technologické firmy k liquidaci zákaznického soukromí. Harvardova universita drakonicky potrestala studenty za šprýmování v soukromí. Evropský svaz požaduje okamžitý přístup k datům v případě terroristického útoku.

Jedná se o nezpochybnitelný trend, jímž evropské socialistické régimy udělaly úplný ideologický kruh – pakliže věříme, že levicové požadavky jako na př. svoboda slova někdy byly míněny úpřimně, a ne jen licoměrným požadavkem na liquidace starých dobrých pořádků, po jejichž odstranění mělo okamžitě dojít i k odstranění svobody slova a dalších svobod, jak se ostatně děje.

Naše vynikající evropská kommisařka Jourová, jejíž qualifikací je především absolutní poslušnost západním elitám při plnění jejich plánů, se nyní postavila za návrh, aby orgány činné v trestním řízení jednoho státu mohly přímo a velmi rychle žádat o data technologických firem v jiných členských zemích, zatímco nyní musejí postupovat přes orgány tamní země.

Ale policisté mají mít i přímý přístup na servery!

Jiní politici žádají zákaz šifrování v spojovacích prostředcích, aby se „terroristé“ nemohli tajně dorozumívat.

Kam to všechno bude vést, ukázal případ na Harvardově universitě, která vyhodila deset studentů za příspěvky v soukromé internetové debatní skupině.

Dovolili si žertovat o takových na západě tabuisovaných thematech, jako jsou zneužívání dětí, znásilnění, paedophilie, či holocaust.

Levicové régimy udělaly dokonalý ideologicý kruh, protože nejprve udělají idiotské kroky, jako na př. massová immigrace, včetně immigrace muslimů, které povedou k předem očekávatelným důsledkům,  aby pak řešily tyto důsledky dalšími hloupými kroky, zejména omezováním svobody všech občanů.

Není možno dovážet milliony cizáků, kteří nejsou kompatibilní s naší kulturou a tvářit se, že se nic nestane.

V západních zemích je deliktní právo nastaveno na chování mírných lidí, křesťanů.

Policie pak svými methodami není schopna zvládnout cizince a musí přitvrdit.

Výsledkem je úpadek celé společnosti a omezení svobody.

Dave Lee North America Technology Reporter. „Europe seeks quick access to user data – BBC News.“ BBC News. n.d. Web. 9 Jun. 2017. <http://www.bbc.com/news/technology-40200398&gt;

Dave Lee North America Technology Reporter. „Harvard bars students for posting ‚obscene memes‘ – BBC News.“ BBC News. n.d. Web. 9 Jun. 2017. <http://www.bbc.com/news/technology-40170652&gt;

Rory Cellan-jones Technology Correspondent. „Something must be done…but what? – BBC News.“ BBC News. n.d. Web. 9 Jun. 2017. <http://www.bbc.com/news/technology-40190440&gt;

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 09. 06. 2017 by in Komentáře and tagged .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: