Svobodná kultura

Secessio plebis

Jak může Česká republika pomoct Anglii

 

Po dalším terroristickém útoky v Anglii je na místě se ptát, co může Česká republika udělat, jak pomoci.

Opět útočili terrorristé autem a noži.  O minulém případu jsme psali v článku:  Terror v Londýně: občané bezbranní

V Británii vládne régime, který odpírá občanům základní lidská práva. Régime zakazuje nosit zbraně a tak se občané nemají možnost bránit.

Kromě toho má Anglie silné problémy se svobodou slova, kterou zhusta potírá.

Slovem, Anglie nedosahuje českého standardu lidských práv a svobod.

Přesto má britský régime drzost cokoliv prosazovat v ČR a vměšovat se do vnitřních záležitostí.

Všemožně korrumpuje penězi rozdávanými neziskovým politickým organisacím, ale i přímo propagandisticky působí, na př. šířením nemravnosti nejenom podporou homosexuálních styků.

Cílem je, samozřejmě, rozvrátit českou společnost, aby bylo možno ji lépe ovládat. Takovou činnost vykonává nepřetržitě po staletí ve snaze získávat kolonie, zdroje, odbytiště, a moc.

Vládne zde stále stejný koloniální régime, od své skandální minulosti se země nedistancovala ani neomluvila, ba dokonce v ní pokračuje.

Nedochází mi, jak můžeme být s takovou nedůvěryhodnou zemí, navíc v minulosti (?) zločinně věrolomnou, spojenci.

„Spojenectví,“ přestože je jasné, že britský régime se za nás v případě nutnosti nepostaví a své skutečné úmysly ukazuje rozvratnou činností u nás, prosazují zejména pravdoláskaři, a tito také fungují jako pátá kolona cizáckého régimu.

Česká republika by proto měla podporovat v Británii šíření lidských práv jako je právo nosit střelnou zbraň a svobodu slova. Pokud chce být Británie součástí demokratického světa, musí dodržovat naše standardy lidských práv.

Měla by podporovat organisace snažící se o tyto cíle. Měla by podporovat průvody britských občanů oblastmi, kde policie selhává.

Měla by organisovat konference s politiky, kteří prosazují svobodu v Británii, na př. ze strany UKIP či z BNP, ale i z kterékoliv jiné, která napraví britský régime.

Představitelé českého státu při každé schůzce s britskými politiky musejí otevírat otázku lidských práv a svobod, vyptávat se, jak pokročili, či proč stále ještě popírají lidský práva.

Česká republika může pomoct svými zkušenostmi v lidských právech. může pomoct rozvinout standard ochrany lidských práv.

Nastaveno. BBC přinesla přehled lidí, kteří se pokusili zastavit terroristy. Zoufalé čtení, vzhledem k tomu, že nesměli být ozbrojeni, a berserkerkům museli čelit s holými rukami a předměty, které byly po ruce. Tak jeden se pokusil bránit vražděnou ženu prknem s kolečkami – a sám byl zavražděn. Jiný se snažil házet na útočníka, který vraždil ženu, sklenice, lahve a židle, leč marně. Policista mimo služby, amateurský rugbista, vrhl se a skolil jednoho z terroristů. Dosud je ve vážném stavu.

Na čemž je vidět, že odpírat lidem základní právo bránit se zbraní, je nelidské a odporné. Pozoruhodné je, že v Anglii jsou zakázány i nože. Proč je tedy útočníci měli?

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 04. 06. 2017 by in Komentáře and tagged , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: