Svobodná kultura

Secessio plebis

Co dokáže lež České televise; dál šíří západní propagandu, odvysílala demagogický „dokument“

Přestože Česká televise byla usvědčena z neobjektivního zpravodajství, dál pokračuje v prozápadní propagandě. V úterý 23. května odvysílala kus propagandy, který mimořádně závažným způsobem porušil pravidla ethické novinařiny.

Motto: Rusové udělali v České republice velké pokroky. Všechno to začalo v 90. letech s přílivem ruských peněz do Karlových Varů.

Hned od začátku je divák vystaven silnému útoku lží, polopravd, manipulativně postaveným pseudofaktům a truismům, demagogii, a to mimojiné i postavením invase armád varšavské smlouvy jako kontrapunktu k „hrozbě“ současné Ruské federace zobrazením filmových záběrů invase a kommentářem:

„Vojenská operace je řízená z Kremlu. Dalších dvacet let patří Češi k nejposlušnějším vasalům (sic) Moskvy – až do roku 1989, kdy se sovětská moc hroutí.“

V roce 1989 se „sovětská moc“ skutečně nezhroutila. A vojenská operace nebyla řízena z Kremlu.

„Sametová revoluce přináší Čechům samostatnost a demokracii. Heslem je návrat do Evropy. Země se zapojuje do NATO a Evropského svazu.“

„Návrat do Evropy“ je jednak manipulativní očividný nesmysl, silně připomínající manipulace okolo britského referenda, kdy bylo voličům vyhrožováno, že zvolením výstupu ze Svazu „opustí Evropu“, poněvadž geologický útvar není možno opustit, jednak tato pseudověta heslem nebyla, a jednak byla i jiná hesla, na př. havlovské „nechci kapitalism“, která ale kommentátor záměrně vynechal, poněvadž se nehodila do lživého povídání.

Pozoruhodný je i rozpor mezi samostatností v prvé větě a zapojením do NATO a Evropského svazu. Jedno vylučuje druhé, v čemž opět vidno lež.

„Kreml dnes ale znovu usiluje získat moc tam, kde ji ztratil. Od událostí na Ukrajině o tom pochybuje málokdo.“

Očividné porušení všech pravidel ethické novinařiny i vědecké práce. Manipulace a několik argumentačních klamů najednou. Navíc podpořeno suggestivní hudbou.

Za prvé, v tomto případě nelze použít název moskevského paláce Kremlu, nýbrž na př. „ruská vláda“. V tom případě by ale falešný argument nefungoval, protože by bylo jasné, že Kreml, ve kterém seděl generální tajemník ÚV KSSS, není tím samým místem, jako Kreml demokratického presidenta Ruské federace. Zde je navíc využita zvukomalebnost slova Kreml k podsunutí negativního významu. Obdobně výše uvedená věta „vojenská operace je řízená z Kremlu.“ Později zazní „methody Kremlu jsou dnes ale jiné,“ čímž nám kommentátor chce říct, že methody bývalé socialistické diktatury proletariátu a dnešní východní demokracie se liší. Opět, pozoruhodná manipulace.

Ovšem věta „od událostí na Ukrajině o tom pochybuje málokdo,“ je naprosto nehoráznou drzostí a otevřenou manipulací, která nejlépe ukazuje rozhled tvůrců. V angličtině se takovému podsunutí říká weasel words.

Není jasné, proč by ruské „úsilí získat moc tam, kde ji ztratilo“ mělo být dokázáno svržením demokratické ukrajinské vlády západními mocnostmi, a pro jistotu to ani není vysvětleno, což je další chyba.

Čemu máme rozumět pod spojením „od událostí na Ukrajině“? Má každý divák vědět, jaké byly „události na Ukrajině“, které manipulátor myslí? Tedy nejenom snaha o manipulaci, ale i neprofessionalita, protože každý dobrý tvůrce dokumentů vysvětlí a vzdělá diváka.

Samozřejmě, manipulativně-technické spojení události na Ukrajině jen dokazují obří západní psychologickou a propagandistickou operaci, která proběhla na Ukrajině. (Připomeňme zpravodaje České televise jak prohlásil, že na kyjevském náměstí „si policie udělala z demonstrantů cíle,“ aniž by věděl, co se stalo)

Vcelku sarkasticky po této úvodní manipulaci dostává prostor Anna Applebaumová, manželka bývalého polského ministra zahraničí Sikorského. Tato paní jistě ví o událostech na Ukrajině mnoho, anžto se s manželem zasloužili o ukrajinský převrat a rozštěpení země jako málokdo. Podle ní se Rusko snaží „aktivně oslabit Západ“ – zřejmě myslela oslabit v tažení na východ, poněvadž činnost západních mocností na Ukrajině byla klassickým dobytím území hybridní válkou.

Applebaumová je známá svým antirusismem, který jí brání vidět realitu, což dobře illustruje nedávným výrokem, „Od roku 1945, nejprve SSSR a později Rusko se snažili zarazít klín mezi USA a Německo.“

Nechceme si ani představovat, že člověk s takovýmto historickým nevzděláním může reálně ovlivňovat životy lidí.

Není nutno zmiňovat, že výběrem kommentátorů se snímek zcela diskredituje, protože kromě Applebaumové dostali prostor ideolog antirusista Romancov, redaktor extremně progressivistického a lživého týdeníku Respekt Ondřej Kundra, novinářka Sabina Slonková, vrchní ideoložka protiústavního propagandistického centra ministerstva vnitra Romancovová.

Slonková nám přizná, že pro tvrzení v tomto snímku nejsou žádné důkazy. Romancovová pozoruhodně narcisistně řekne, že „presidenta se přesvědčit nepodařilo, ale jeho kritika byla z naší strany vyvrácena.“

V snímku zazní plno dalších nesmyslů, jako na př. „nejúspěšnějším portálem považovaným za desinformační web jsou parlamentní listy.“ Platí opět to samé pro tzv. weasel words. Slonková vysvětlí, že hlavní chybou je u tohoto media název, který ukazuje na parlament, a tedy, že by si někdo mohl myslet, že mají spojitost s českým parlamentem. Sama vystupuje pod firmou Neovlivní.cz, kterou pro jistotu i sama vlastní.

Parlamentní listy jsou shodou okolností mediem, ze kterého jsme se o propagandistickém snímku dozvěděli. Jejich kommentář si můžete přečíst zde.

Jiná paní vysvětlí, že úspěchem propagandy je, že se na půdě parlamentu debatuje o výstupu z Evropského svazu.

Můžeme tedy učinit závěr, že Česká televise odvysíláním tohoto nehorázného snímku učinila silný krok proti českému ústavnímu pořádku založenému na svobodě slova. Podle autorů si nesmí občan sám vyhledávat informace ani je sám dle libosti šířit.

O západní propagandě, které autor těchto řádků je vystaven mnohem více, než propagandě jiných států, nepadlo ani slovo.

Mnoho z lidí vystupujících v tomto snímku je přímo či nepřímo placeno západními vládami, aby šířili západní propagandu, podlamovali české zřízení.

Těžko říct, jakou erudici má autor, který takové lidi považuje za relevantní pro otázku zahraniční propagandy, aniž by nesdělil publiku, o koho jde.

Sám snímek je s velkou pravděpodobností čistou západní propagandou – na idnes.cz je jako autor rozhovoru s regisseurem uveden „NATO aktual“. NATO aktual je officiálním propagandistickým kanálem západních mocností – přestože proti cizí propagandě se snaží autoři údajně vystupovat.

Ve skutečnosti podporují vasalství České republiky na západních mocnostech, jsou proti české souverenitě, proti české listině lidských práv, která garantuje svobodu slova.

Ostatně ani sama ČT nebyla schopna objektivně popsat snímek, a takto lže: „snímek analyzuje podobu informační války a vliv dezinformací v České republice.“

Film neanalysuje informační války. Film se snaží vytvořit dojem, že se Rusko snaží ovlivňovat illegální propagandou Českou republiku, k čemuž nenabízí jediný důkaz.

O tom, jak se západní mocnosti snaží otevřeně ovlivňovat českou politiku, z nějakého důvodu mlčí, neanalysuje.

Snímek porušuje ethické zásady a vědecké zásady. Je nejlepším důkazem desinformací, které se šíří Českou republikou.

Motto: Český president Miloš Zeman schvaluje odtržení Krymu od Ukrajiny, podporoval zvolení Donalda Trumpa presidentem USA, a kritisuje protiruské sankce. Blízký vztah k současnéhmu Kremlu mají i další politici v Evropě.

Nastaveno. Obdobně se vyjádřil na České posici Jan Schneider.

Nastaveno. Zástupci Parlamentních listů, v snímku nehezky pomlouvaných, řekli, že nebyli osloveni k vyjádření názoru.

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 29. 05. 2017 by in Analysy, Zprávy and tagged , , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: