Svobodná kultura

Secessio plebis

Evropský svaz uděluje lekce z politického realismu

Agressivita Evropského svazu nejenom v souvislosti s výstupem Británie jasně ukazuje, že je na místě uvažovat především v rámci realistické, nikoliv idealistické politiky.

Realisté se domnívají, že v politice jsou nejdůležitější státy, že se chovají rationálně aby upřednostnily vlastní prospěch, že je nutné vztahy zkoumat skrze skutečnou sílu států a jejich moci.

Idealistické paradigma je zahleděno do budoucnosti, přičemž je zaujato hledáním cest odstranění moci z mezinárodních vztahů, nebo alespoň způsobů omezení role zákonitostí mocenské rovnováhy.[krejčí str 508]

Za poslední roky se však ukázalo, že idealistická politika je zcela nesmyslná, protože jejím důsledkem je sledování cílů, kterých není možno dosáhnout, prostředky, kterými cíle není možno dosáhnout.

Příkladem může být zločinná invase do Iráku, s idealistickou představou, že se podaří vytvořit fungující klidnou demokracii, když agressoři na ten účel ani neměli připraven plán, a po invasi zrušili iráckou armádu.

Velmi dobrým příkladem téhož je i dění související s výstupem Británie z Evropského svazu, jakož i samotný Svaz.

V idealistických představách socialistických zakladatelů evropského projektu jde o společnost rovnoprávných státu, které se všechny mají rády, které neprosazují své vlastní zájmy na úkor ostatních, a společně budují Dobro a Utopii.

Ve skutečnosti se jedná o projekt nové Říše, a to zejména Německé říše, která si tvrdě hájí své zájmy na úkor a ke škodě slabších akteurů, a to zejména zájmy nejsilnějších členů Svazu, tj. Německa, Francie a Británie.

Evropský svaz

Samotná existence Svazu ukazuje, že čím větší moc má, tím více moci chce a tím agressivněji ji prosazuje.

Britští vyjednavači byli šokování, když v 90. letech vyjednávali o vytvoření „společné evropské“ měny, poněvadž rozpoznali, že se jednalo o projekt ovládnutí Svazu Německem – Británie nikdy Euro nepřijala.

Stejně tak vyděračské přijímání nových evropských „smluv.“ Přestože Česká republika vstoupila do Evropského svazu s určitými smlouvami, je od ní očekáváno, že bude bez hubování přijímat nové smlouvy podle libosti silnějších.

Stejnou zkušenost učinili irští voliči, kteří sice odmítli ratifikaci lisabonské smlouvy v roce 2008, jen aby jim elity nařídili nové referendum o rok později, které již ratifikaci schválilo.

Ovšem vzhledem k odmítnutí ratifikace v jiných, klíčových, protože silných, státech, byly další referenda zrušena, a lisabonská smlouva přijata bez zbytečných lidových hlasování.

V případě referenda, které by schválilo plán v souladu s mocí Evropského svazu, ovšem k opakování nedojde. Prostě moc v Evropě nyní plyne jedním směrem, v souladu s theorií realismu.

Stejně tak realisticky se snaží evropská kommisse rozšiřovat své pravomoci a tlačit na omezení národních států, na př. v oblasti nuceného přesidlování cizinců.

To celé v politické régimu, ve kterém orgány Evropského svazu nemají žádnou odpovědnost a ani nevybírají daně.

Výstup Británie

Premiér Spojeného království Mayová začátkem května řekla, že „kontinentální media překroutila britskou vyjednávací posici, evropští politici a úředníci vyslovili výhrůžky proti Británii, aby výsledky červnových voleb byly ovlivněny.“

Evropští představitelé se předhánějí v ostrých provokativních vyhlášeních proti Británii, čímž jaksi ztrácejí aureolu humanistických dobrodinců společného projektu.

Vyhrožují Británii a stupňují požadavky.

Německý kancléř Merkelová zřejmě obětuje zájmy německých podnikatelů v zájmu dosažení silné posice proti Británii, poněvadž německé podniky mají v Británii vitální zájmy.

Proto má Spojené království silno

Situace v Evropském svazu bez Británie

Po výstupu Británie se ještě umocní silná posice Německa, protože jednak již nebude mít kdo vetovat bruselské/německé návrhy, a jednak proto, že v myslích ostatních menších států bude Německo představovat individuálního hráče tlačícího Evropský svaz do extremnějších posic.

Že se máme nač těšit dokazují slova právě zvoleného presidenta Francie: „Za tři měsíce, co budu zvolen, bude o Polsku rozhodnuto.“ Čímž má na mysli potrestání Polska za jiný názor na politickou otázku.

 

 

 

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 25. 05. 2017 by in Analysy and tagged , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: