Svobodná kultura

Secessio plebis

Brněnská skautka Lucie Myslíková, nový mediální kitsch

Poté, co mrtvého Aylana odvál čas, našla si media novou hračku. Je jí Lucinka Myslíková, která si říká Bobo. Slavnou se stala účastí na blokování demonstrace Dělnické mládeže 1. května 2017 v Brně. Z marketingových důvodů toto blokování nebylo označeno jako blokování, ale jako happening. Bobo se stala slavnou tím, že ji vyfotil ultralevicový Slovák Vladimír Čičmanec. Fotku převzaly International Business Times, CNN, Guardian a další media. Pro celosvětový mediální establishment se Bobo stala hrdinkou, protože se postavila tváří tvář neonacistovi, což v těchto zemích s tradicí násilných demonstrací hrdinství bývá. V ČR však máme reálnou tradici Gándhího nenásilí, takže to v drtivé většině případů žádné hrdinství není.

Z rozhovorů, které Bobo dala českým mediím (Český rozhlas a iDNES), vysvítá, že představa, že scouting je křesťanský a apolitický, v jejím případě neplatí. Ona i její kamarád Čičmanec jsou ultralevicoví fanatici:

Zajímá mě určitě víc okruhů, antifašistická a feministická témata, bytová situace, squatting, klerofašismus. To jsou věci, které v poslední době v mých sociálních bublinách hodně rezonujou.

Přestože v tomto ‚logu‘ je antifašista kopajícího nacistu, je to pro mě pouze symbol.

Je Bobo extrémistka, jak si myslí třeba naše spolupracovnice Eva Shuvani? Tento pojem se nadužívá. V extensivním slova smyslu se jím míní cokoliv, co nepatří do mainstreamu, třeba ancap. Ale jsou neškodní ideologové extrémisty? To si vážně nemůže myslet nikdo.

Standardní pojetí je, že extrémista je ten, kdo porušuje zákony z politických důvodů. Ale to je opět příliš široké pojetí. V dnešní době, kdy je zakázáno kde co, by byl extrémista i ten, kdo má alternativní názor na II. světovou válku.

Za extrémismus je tedy třeba považovat politické násilí. A byť snaha zabránit jinak smýšlejícím demonstrovat je porušením zákona, nenásilná blokáda není násilím již z definice. Bobo tedy extrémistka není.

To však neznamená, že názory anarchistů jsou v pořádku. Z celospolečenské debaty chtějí vylučovat nejen populistický Daily Mail, ale i konservativní The Telegraph. Zdá se, že oddíl Bílé Kytky je mentálním nástupcem slavných brněnských Mravenců. Vidíme to i na videu, které Lucie Myslíková vytvořila. Pomoc chudým musí být vždy vyvážena privilegovanými menšinami: muslimy a LGMT (PC název pro LGBT, tedy lesbian – gay – multisexual – transgender). Typická regressivní levice, aktuální podoba nové levice.

Proto nepřekvapí, že pro dnešní mainstreamová media je zásada audiatur et altera pars sprosté slovo, což zdůvodňují říkankou: L’objectivité ce n’est pas 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour les Juifs:

Nejdřív se začali s mým kamarádem trochu ostře bavit o tom, co je stát a národ. Kamarád říkal, že stát neexistuje a hranice nejsou a že na tohle už se vůbec nehraje. Ten pán to vůbec nechápal a byl trochu agresivní. Nikomu z nás nic neudělal, jen se nás párkrát dotkl a měl takový velký gesta, ale nic většího si dovolit nemohl. Myslím, že byl ale hodně naštvanej. Konkrétně se mnou se pak bavil o migraci a imigrantech a nakonec to skončilo tak, že mi říkal, že se bojí, že mě někdo znásilní. Bylo to vtipný.

Musela to být až alternativní media, která uvedla na pravou míru versi Bobo:

Když spolu s ostatními procházel kolem skautky, která měla transparent „Vychováme i vaše děti“, její soudruh vykřikl, že na národ a národní hodnoty už se dnes nehraje, a že žádné státní hranice neexistují. Slovenský aktivista jeho směrem jen suše prohodil, že „asi hodně fetuje“. A skautce bez nějakých větších emocí řekl, ať se se svým transparentem raději otočí čelem vzad na své sluníčkářské kolegy, a vychovává je. Skautka mu odpověděla, že je prý netolerantní, a Slovák se jí zeptal, jestli ty ženy a dívky, které v Německu v Kolíně nad Rýnem obtěžovali a znásilnili, mají být teď taky tolerantní.

To bylo vše.

A proč s Evou Shuvani nesouhlasím? Nemyslím, že by bylo dobře, když by se nezletilci projevovali politicky. Nemají žádné zkušenosti a jsou tedy naivní. Volební právo by měli mít až ti, kteří platí přímé daně – daň z příjmu.

Není nic špatného na tom, když demonstrují neonacisté, není nic špatného na tom, když demonstrují anarchisté. Je to základní lidské právo. Ale protidemonstrace má jasná pravidla, nesmí ani blokováním, ani excesivním hlukem sebrat první straně lidské právo shromáždit se. Chce-li někdo vyjádřit svůj názor, od toho má transparenty. A pokud bude protidemonstrantů násobně více, poselství demonstrace přirozeně zanikne. Jenže toho se nedocílí happeningem, to je jen mediální manipulace.

A Lucince Myslíkové by měl někdo vysvětlit obsah pojmu tolerance:

Snažili jsme se přehlušit neonacistické projevy, hrálo se na kytary a na bubny, zpívali jsme a bylo to takový pěkný a veselý.

Pak třeba i pochopí, jak to myslí Eva Shuvani:

Jedinej reálnej je tam nakonec ten jen o pár let starší nasranej dělnickej kluk s blbou partou a blbejma názorama, pro kterýho nezbyly v eurograntech žádný integrační programy a podpory proti sociálnímu vyloučení, protože je obyčejnej, nezajímavej bílej domorodec. Co s ním uděláte?

Reklamy

About Guy Peters

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: