Svobodná kultura

Secessio plebis

Ženská oprávnění

Žijeme v době socialismu: Rovnost všech a ve všem je základní hodnota dneška, s výjimkou privilegovaných menšin, jako jsou homosexuálové či muslimové, kterým chce nová levice zajistit nadpráví nad ostatními. Nicméně, rovnostářský přístup selhává. Přestože není pochyb, že ženy mají průměrně stejné IQ jako muži, jsou však definovány jinak biologicky a tedy zákonitě i společensky.

Projevuje se to ve 3 oblastech rozhodování o:

  1. těhotenství (umělých potratech a domácích porodech),
  2. sexualitě a
  3. vzhledu.

Domnívám se, že je nevhodné, aby o regulaci těhotenství rozhodovali muži. Tyto otázky by mělo vyřešit referendum, v němž by bylo žádoucí, aby rozhodovaly jen ženy. Ačkoliv bez muže těhotenství nevznikne, všechny hlavní náklady (tj. biologické) nese jen žena; muž jen sociální. V politice má sice každý člověk hlasovat ano či ne („Vaše slova budiž ano ano ne ne. Co je nad to, je od zlého.“ Mt 5, 37), ale tady je žádoucí, aby se muži dobrovolně zdrželi hlasování.

V sexualitě feminismus žalostně selhal. Promiskuitní žena je pořád společností hodnocena krajně negativně („děvka, coura či běhna“), na rozdíl od promiskuitního muže, který jen ohrožuje své postavení na sňatečním trhu, tedy u žen hledajících vážné seznámení. To je věc, kde by měl feminismus napřít svou hlavní pozornost.

A konečně oblékání. Zde feminismus vyloženě vystupuje proti zájmům žen. Nechápu, kde feministky vzaly, že jejich posláním je hájit náboženskou svobodu, konkrétně salafistek (protizápadních muslimek). Jak každé malé dítě ví, závoj/šátek (hidžáb) je nástroj útlaku žen, vynucování cudnosti. Žena bez šátku je necudná, tedy méně hodnotná. Proto je na místě hidžáb zakázat zákonem, aby toto nežádoucí pojetí mravnosti nemohlo být vynucováno.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 29. 04. 2017 by in Analysy and tagged , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: