Svobodná kultura

Secessio plebis

Kritika Macha levicovým libertarianismem

V USA je etalon (= člověk, který svými názory 100% představuje nějaký politický směr) liberalismu Ron Paul, v ČR je to Petr Mach. Proto je možná pro někoho překvapivé, že ho kritisují levicoví libertariáni jako je Martin Pánek či Bohumír Žídek. Ale překvapivé to není. Je to jev, který jsem nazval pirátisace libertarianismu, přičemž pirátisací míním připodobnění SSO pirátům.

Je to zřejmě zákonitý jev: liberalismus se rozpadá na paleoliberální křídlo, které je stále více podobné paleokonservativismu, a neoliberální křídlo, které je stále více podobné progressivismu. Zajímavé je, že v rámci pirátisace neoliberálové ustupují i od své nenávisti ke státu.

Konkrétně Bohumír Žídek kritisoval účast Petra Macha na Národním pochodu pro život a rodinu, o kterém pravdoláskovní media mlčela jako zařezaná. V debatě o tomto tweetu vykrystalisovalo, že Žídek považuje za integrální součást osobního liberalismu 3 podpory přípustnosti:

  1. umělých potratů,
  2. prostituce a
  3. státních homosexuálních manželství.

První záležitost je nejvíce nepřijatelná, a proto také každoroční pochod pro život začal. Řada lidí považuje umělý potrat za vraždu, včetně známých liberálů jako je Milan Hamerský. A stejně jako legalisace vraždy není liberální, ale anarchokapitalistický program, tak ani legalisace umělých potratů není liberální, ale feministická záležitost.

Naproti tomu tolerance prostituce je pradávná a byli to právě pokrokáři, kteří ji chtěli, stejně jako alkohol, vymýtit tím, že ji zakáží. Takže odpor k toleranci prostituce rozhodně není liberální. Na druhou stranu, je pochybné, aby prostituce byla živnost (stát by pak musel kontrolovat její kvalitu). Nic nebrání tomu, aby tolerované svobodné povolání bylo zdaněno daní z příjmu.

Uzákonění homosexuálních manželství či registrovaného partnerství je přímo symbolem progressivismu. Libertariáni požadují deetatisaci i heteresexuálních manželství, takže tady odporují sami sobě. Paleoliberálové hodnotí státní homosexuální manželství jako nevkus. Stát má podporovat jen to, co je žádoucí. Naproti tomu nelze nijak bránit tomu, aby třeba komise pro rodinu hnutí Žít Brno vydávala soukromoprávní certifikáty o registrovaném partnerství svých členů. Jen by je stát neměl stvrzovat stejně jako nevynucuje smlouvu o BDSM otroctví (50 odstínů šedi) stvrzenou sexuální komisí jiné politické strany.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 27. 04. 2017 by in Zprávy and tagged , , , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: