Svobodná kultura

Secessio plebis

Tři případy právní a proč je nutná porota u soudů

Za vulgarismy na Youtubu vinen trestným činem „výtržnictví“. Policie zničila Mironet a nyní jej bude muset odškodnit. Státní zástupci nejsou schopni effektivně obžalovat Ratha.

Autor internetových videí se vulgárně vysmíval jakési podnikatelce za obskurní therapii, přičemž užil taková vulgární slova, která deník.cz neváhal otisknout

Byl odsouzen za u policie i u státních zástupců velice oblíbený trestný čin, výtržnictví, na šest měsíců žaláře (!) podmínečně odložených.

Tvrdá ruka zákona oblibuje § 358 trestního zákona, protože je zcela gumový a umožňuje postihnout kohokoliv za jakoukoliv neslušnost – nepochybujeme, že i křivý pohled na četníka se dá u nakloněného soudu subsumírovat pod tento nestoudný a v demokratické zemi nepřípustný paragraph.

V podstatě všichni odpůrci régimu v poslední době bývají stíhání právě pod záminkou výtržnictví.

Přeplněnost českých žalářů tímto případem dostává nové contoury. Kromě toho, že je zcela evidentní, že se nejedná o trestněprávní záležitost, nýbrž o výhradně soukromoprávní spor, je také evidentní, že žalář, ani podmíněně, nelze uložit. Soud měl uložit peněžní trest nebo jiný alternativní.

Mironet

Legendární je i případ Mironetu, kterému policie v roce 2000 zabavila snad všechny počítače i účetnictví (!) pod záminkou udání pro neoprávněné užívání softwaru firmy Microsoft.

Zabavené prostředky si pak policie ponechala několik let, čímž Mironet paralysovala a vyřadila z trhu jako důležitého hráče.

Takový postup je pro českou policii zcela typický.

Mironet žaluje Českou republiku o 626 millionů korun.

Lze učinit závěr, že násilná kommunistická kollektivisace je proti případu Mironet křivdou obecních rozměrů a je na místě uvažovat o restituci.

Dr. Rath

Asi nejlépe se úroveň českých orgánů trestního řízení ukázala na případu Rath.

Vzhledem k tomu, že česká policie se státními zástupci není schopna vyšetřit nic bez nařízení odposlechů, jinak zcela výjimečného krajního prostředku, a bez flagrantního porušování zákonů, je možné, že Rath, přistižený s velkým množstvím peněz v hotovosti, bude zproštěn je pro neschopnost orgánů.

Více o thematu píše Tomáš Pecina na Paragraphu.

Závěr

Mnoho z toho lze vyřešit jen zavedením principů umění rovného a dobrého, ars aequi et boni, tedy spravedlnosti, do rozhodování soudů, což lze učinit jen jediným způsobem: navrácením porot na soudy.

Poroty rozhodovaly o širokém spektru případů od nepaměti, anžto jen tak může promluvit společnost a rozhodnout o spravedlnosti a právu.

Těžko si lze představit, že by porota složená z obyvatel Vysočiny na jihlavském soudu odsoudila mladíka pro vulgárnosti na Youtubu.

Ovšem lze si představit, že by pomlouvané podnikatelce přiznala spravedlivé odškodnění v soukromoprávním sporu.

Soudce při rozhodování bez poroty nikdy nerozhodne tak spravedlivě, jako by rozhodla porota.

Dále by bylo vhodné ukončit různé pokusy s tzv. nezávislostí policie a státních zástupců, selhaly.

Výkonná moc, kontrolovaná zákonodárnou, musí mít možnost pružně reagovat na situaci, a podle libovůle odvolávat policejní funkcionáře, anebo podávat obžalobu podle uvážení a podle zákona. A zákonodárná musí mít možnost kontrolovat výkonnou moc.

Státní zástupci i policie jsou součásti výkonné moci a tak musejí být začlenění do systému.

Nutno se zamyslet i nad volbami soudců a státních zástupců v přímých volbách.

Těmito opatřeními by bylo možno velmi zlepšit právní stav v republice.

Poznámka: na inspiraci odkazujeme na zákon o porotních soudech z roku 1946 – který platil pouhé dva roky, než byl zrušen zákonem „o zlidovění“ soudnictví… [Zákon o porotních soudech č. 232/1946 Sb.]

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 30. 03. 2017 by in Analysy, Zprávy and tagged .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: