Svobodná kultura

Secessio plebis

Dekadentní kultura přichází ze Západu…?

Jeden z našich nejoblíbenějších kommentátorů, Paul Joseph Watson, pregnantně popsal současnou západní kulturu.


(české titulky)

Původní video:

Analysa

Jedním z účelů Svobodné kultury je přesně informovat o světě – v čemž establishmentová media zcela selhala.

O dekadenci, která se šíří západními zeměmi v lepším případě neinformují, v horším ji prohlašují za nové náboženství, všeobjímající celosvětové dobro.

Pravda je ta, že západní elity vedou kulturní válku a je nutné tento fakt připomínat, stejně jako poukazovat na důsledky.

Zajímavý je fakt, že současný paradigmatický spor probíhá nejen v linii elitáři (demagogové a idealisté) – populisté (rationalisté a realisté), ale i v linii vysoká lidová kultura, hodnotná, oproti nízké dekadentní kultuře úzké skupiny antisociálních živlů.

Watson přesně popsal nechutnost současné kultury hlavního proudu, jež otravuje mladou generaci.

Obávám se, že značná část lidí nedokáže učinit vědomé rozhodnutí, zda se nechat naočkovat nemravnými medii s nevzdělanými redaktory.

Na druhou stranu, většina lidí ani nemá možnost se odstřihnout od těchto medií, an by se odstřihávali od celé společnosti, přinejmenším domněle, což je pro většinu lidí zcela nepředstavitelné, jakožto pro společenské tvory.

Pravdoláskaři mají vždy za cíl dobýt media, a tím ovládnout společnost, proto jsou tak nebezpeční, a proto je potřeba chránit přinejmenším státní media.

V ČR i na Slovensku ale i Polsku provedli pravdoláskaři úspěšné illegální akce na dobytí medií, která pak opevnili před všemi jinými názory, a vytvořili tak jedny z nejméně inklusivních institucí ve státě. Článek o těchto obřích zločinech připravujeme.

Je o mně známo, že zastávám názor, že vrchol kultury dosáhly slovenská i česká kultura v 70. letech 20. století.

Stačí se zaposlouchat do jakékoliv nahrávky z toho období.

Francis Bacon

Nahrávka z období, kdy v Hollywoodu bylo ještě vše v pořádku:

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 08. 02. 2017 by in Analysy and tagged , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: