Svobodná kultura

Secessio plebis

O progressivismu

Internet dává lidem možnost svobodně získávat zprávy. Zprávy se z medií vytrácejí, a nahrazují je pseudoanalýsy mladých engageovaných establishmentových politruků, kteří by neměli „analysovat“ vůbec nic.

Dnes žijeme v pravdoláskařském, nebo-li progressivistickém, régimu, ale tuto základní pravdu z medii neuslyšíte, ba dokonce sami progressivisté u nás zcela popírají existenci tohoto politického směru.

Ale i díky internetu se vědomost o tomto kontroversním směru politického myšlení šíří.

V tomto videu Paul Joseph Watson, youtubeový kommentátor, popisuje situaci přesně tak, jako my.

Progressivism směruje k totalitě, a jeho samotná podstata je totalitní, ač se, manipulativně a demagogicky, jeho zastánci tváří jako usměvaví dobrodinci.

Jako extremně nenávistná a netolerantní ideologie se projevuje na příklad útoky proti komukoliv s jiným názorem – tzv. bojovníci za „sociální spravedlnost“ (social justice warriors – SJW) spustí zastrašovací campagne proti každému, kdo si troufne vystoupit z řady.

Před několika dny na internetu zveřejnila britská armáda fotku maskovaného vojáka v jungli. Jen samotný fakt, že měl tmavě hnědou až téměř černou tvář, urazila fanatiky natolik, že způsobili morální internetovou paniku a – armáda, která kolonisovala půlku světa a porazila Hitlera – ustoupila. Omluvila se a fotku vymazala.

Jiným důsledkem je úpadek satiry – protože by mohla někoho urazit. Proto se komikové zdráhají vtipkovat, aby na ně nezaútočili zfanatisovaní „hodní“ lidé.

Už i britský levicový deník Guardian přiznal obtíže autorů napsat vtip a neurazit. Ale už nepřiznal, že takovou atmospheru pomáhal vytvořit.

Na západních universitách se levicoví studenti brání svobodě slova, aby nebyli uraženi, což totiž pociťují hypersensitivně, fatálně. Požadují na universitách „bezpečná místa“ – tj. bezpečná od jiného názoru. A pokud přednesete projev, který by je mohl urazit, musíte je předtím varovat (angl. trigger warning).

Jedná se o extremistické projevy tzv. politické korrektnosti – leč jsou jejími logickými důsledky. Proti tzv. politické korrektnosti se vyslovil i britský umělec John Cleese.

Jak funguje pravdoláskařství, a že představuje nebezpečí i v České republice, jsme mohli vidět na případu professionální likvidace Ladislava Bátory, o které jsme psali.

I autoři Svobodné kultury jsou často pod útokem. Byli zde pokusy o professionální likvidaci, udání či internetovou chicanu. O agressivistě odpůrců Svobodné kultury nejlépe vypovídá satirický článek, sestavený ze skutečných výroků nenávistných lidí.

O progressivismu, jakožto nejnebezpečnější ideologii dneška, jsme psali již v minulosti.

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 20. 10. 2016 by in Analysy and tagged , , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: