Svobodná kultura

Secessio plebis

Válka elity proti populismu

Populismu jsme se na stránkách SK věnovali mnohokrát. Je nutno připomenout, že to není líbivá politika, jak to papouškují přitroublí čeští novináři, ale kritika až odmítání elit. A že je věru za co. Populismus je základem alternativní pravice (angl. alt-right), je to prvek, který jinak tuto dosti heterogenní skupinu spojuje.

S tím jak populistické hnutí roste, sílí i obavy elitářů všech zemí. Dne 5. září 2016 (nepříliš kvalitní český překlad) se proti populismu ostře vymezil princ Zajd bin Ra’ad Al-Hussajn, nynější vysoký komisař OSN pro lidská práva a titulární následník trůnu v Hidžázu (v roce 1932 ho annektovalo KSA) a Iráku. Podnětem pro to mu byl volební program nizozemské Strany pro svobodu.

Za zmínku stojí, že velká trojka ze Zajdova seznamu cituje jen tato jména: „Trump, Farage a Le Penová“. Střední Evropa je vzduch: „Orbán, Zeman, Hofer, Fico“. Česká media princův projev odbyla povrchními zprávami. Nicméně, ten projev je zajímavý manifest globalismu a stojí za zevrubnější analysu.

Princovým programem je neomarxismus: ochrana všech privilegovaných menšin, od LGBTi po ilegální migranty. Klade rovnítko mezi kritiku islámu a rasismus. Jeho přirovnání populistů k ISIS není tak absurdní, jak by se vytrženo z kontextu zdálo:

Ti všichni se snaží v různé míře vzkřísit idylickou, neposkvrněnou minulost, kdy byla sluncem zalitá pole osídlena lidmi, kteří byli etnicky a nábožensky jednotní, kteří žili v míru izolováni od okolí a řídili vlastní osud, kteří nebyli zasaženi zločinností, cizími vlivy a válkami. Takováto minulost zcela jistě nikdy nikde neexistovala. Minulost Evropy, jak všichni víme, tomu byla po staletí vzdálená.
Návrhy vzkříšení údajně dokonalé minulosti jsou fikce a jejich propagátoři jsou podvodníci. Chytří podvodníci.
Populisté používají polopravdy a přehnané zjednodušování – dva skalpely vyhlášených propagandistů, a internet a sociální sítě jsou pro ně dokonalým nástrojem, protože redukují myšlenky do těch nejmenších útvarů: úryvků z projevů, tweetů.

Ano, je nutno uznat, že tradicionalismus je vlastní většině populistů i ISIS. Jenže to nemá význam. Stejně jako on by zase bylo možné nesmyslně upozornit, že prince Zajda a ISIS spojuje láska k islámu. Princ se tedy dopustil klasického pravdoláskařského triku: Mitgefangen, mitgehangen!

To samé platí pro obvinění z polopravd a zjednodušování. Nejsou to princovi kamarádi, kteří si vymysleli nesmyslný konstrukt *válečného uprchlíka a soustavného označování všech ilegálů za uprchlíky?

Nejhorší na princově projevu je odmítání skupinových charakteristik. Co na tom, že si protiřečí. Podle něj sice existují minority, ale ty jsou jen utiskované. Co na tom, že neexistuje reálný fenomén bez negativních vlastností, tedy i tyto minority je mají. Chce se po nás, abychom zapřeli svou vlastní zkušenost:

Celé komunity jsou očerňovány pro podezření ze spiknutí s teroristy.

Je nutno uzavřít, že celé to princátkovo varování je jeden velký klam šikmé plochy:

Atmosféra zhoustne nenávistí a v tom okamžiku může rychle přerůst v násilí kolosálních rozměrů.

Lidé jako tento muslim chtějí omezit naše lidská práva ve jménu prevence násilí, které si vykonstruovali ve svých chorých myslích. Kladou zvrácené rovnítko mezi trestný čin (ve francouzské versi dokonce zločin) a nenávist. A proto proti nám používají státní donucení, včetně násilí. Tomu musíme aktivně čelit. Ano, stanovte hranice a řekněte jasné ne lidem, kteří nás chtějí zbavit lidských práv a umlčet jako tento princ.

Mimochodem, bylo by mnohem lepší, kdyby místo prosazování pravdoláskařské agendy na mezinárodním fóru vládl sunnitskému severnímu Iráku a ukázal tak, co umí doopravdy.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 16. 09. 2016 by in Analysy and tagged , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: