Svobodná kultura

Secessio plebis

Hernando de Soto Polar v Praze

V Praze právě pobývá známý peruánský ekonom, Hernando de Soto Polar (* 1941). Byl jsem na jeho přednášce v CEVRO. Několik postřehů: Mezi latinskoamerickou a evropskou kulturou je zásadní rozdíl, jak vidíme i u papeže Františka. Latinskoamerická kultura je mnohem demokratičtější a mnohem méně rigidní. De Soto se neustále utilitaristicky odvolával na to, co které opatření přinese většině, a pragmaticky odmítal dogmatické recepty. Naproti tomu evropské kontinentální myšlení je postaveno na autoritě: Prosadíme si to, co chceme, např. nekontrolovaný příliv migrantů, a essencialistických jediných správných řešeních (typicky německý přístup).

Základem de Sotových konceptů je vlastnictví. Nepojímá ho dogmaticky (právně), ale jako informační systém: Je to souhrn údajů, co kdo může a co nemůže a kdo za co odpovídá. Jaký konkrétní právní vztah to zachycuje, je nepodstatné; hlavní je, aby ta informace byla obecně dostupná a aby ten vztah byl státní mocí chráněný a vynucovaný. V této souvislosti je zajímavé, že kritisoval i atlantickou civilisaci: Hypothéční krise (15. 9. 2008) byla způsobena ztrátou informací o tom, komu co patří a kdo za co odpovídá. To se dodnes nepodařilo napravit, bailout je nezdravý nástroj, který řeší následky, ale ne příčinu. Řešení je zřejmě větší kontrola finančních trhů, aby zase konečně začaly poskytovat informace, nikoliv jen pseudoinformace.

Zaujal mne také de Sotův názor na demokracii. I zde je podle něho nejdůležitější informace: Volby musí dát politické elitě zpětnou vazbu, co lidé chtějí. To není možné v proporcionálním volebním systému, kde kandidáti odpovídají jen vůdci (v Latinské Americe) nebo politické straně (v Evropě), nikoliv voličům. Jedině v jednokolových většinových volbách zákonodárci dbají na to, co chtějí jejich voliči ve volebním okrsku, jedině tam není legislativa v područí exekutivy.

Aktualisace: Podrobnější zpráva + velice podrobný rozhovor.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 16. 09. 2016 by in Zprávy and tagged , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: