Svobodná kultura

Secessio plebis

Německé pojetí uprchlíka

Němčina je ještě více puristická než chorvatština a čeština. Má nejen dálnici (autostrádu) a rozhlas (radio), ale dokonce nemá ani televisi. Není proto divu, že němčina odmítla i cizí slovo migrant a použila pojem tradiční, der Flüchtling, doslova uprchlík, což je nevhodný překlad, jak si dále ukážeme. Ani pojem migrant není zcela výstižný, protože Flüchtling musí vlast opustit nuceně, ale na rozdíl od uprchlíka je lhostejné, z jakého důvodu. Němčina proto rozlišuje několik druhů migrantů:

  1. konvenční migrant s malým asylem podle ženevské úmluvy a § 3 odst. 1 německého asylového zákona.
  2. politický migrant s velkým asylem podle čl. 16a základního zákona.
  3. válečný migrant podle § 32a německého cizineckého zákona. Je zajímavé, že pojem válečný migrant se tam objevuje jen v nadpisu, zatímco v normativním textu nikoliv.
  4. ekonomický migrant. To sice není právní pojem, ale zajímavé, že doslova se jedná o ekonomické uprchlíky.
  5. enviromentální migrant. Součástí tohoto pojmu jsou klimatiční migranti.

Vidíme, že v Německu je za uprchlíka považován kde kdo, zatímco v ČR je jím jen ten, kdo prchá před nelegitimním pronásledováním, tedy v německém pojetí jen konvenční a politický migrant. Dalším výrazem sluníčkářství je, že neutrální pojem žadatel o asyl je nahrazován pojmem osoba usilující o asyl (něm. Asylsuchende, doslova hledající asyl), byť v němčině to nezní tak krkolomně.

Toto německé rozostření je výsledkem mnoho let trvající diskuse mezi pravicí a levicí o zpřísnění asylového práva, jejímž výsledkem byla shoda na kompromisu ve změně základního zákona. Zneužívání asylového práva se pak sice poté mnohonásobně zmenšilo, ale to byl spíše výsledek změněné mezinárodní situace a toho, že v Německu ještě nevládla šílená Merkelová.

Proto mediální ignoranti, který bezmyšlenkovitě používají doslovné německé pojmy, jsou v rozporu s českým právním řádem, který uprchlíka po vzoru ženevské konvence redukuje na člověka prchajícího před nelegitimním pronásledováním a jediného oprávněného žadatele o asyl jako nejpřísnější formy mezinárodní ochrany.

Doplněno.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 28. 08. 2016 by in Analysy and tagged , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: