Svobodná kultura

Secessio plebis

Chicagská universita se postavila novolevicovému diktátu

Jak na Facebooku informuje Kateřina Sienská, Chicagská universita se postavila novolevicovému diktátu. Připomeňme si, co je podstatou solidárního humanismu:

  1. zákaz mikroagrese (angl. microaggresssion),
  2. upozornění na potenciálně znepokojivé obsahy (angl. trigger warnings),
  3. zákaz podněcování k nenávisti (angl. hate speech) a
  4. bezpečná místa (angl. safe-spaces).

Studenti, kteří absolvují v roce 2020 (angl. Class of 2020 Students), dostali toto upozornění:

Our commitment to academic freedom means that we do not support so called ‘trigger warnings,’ we do not cancel invited speakers because their topics might prove controversial, and we do not condone the creation of intellectual ‘safe spaces’ where individuals can retreat from ideas and perspectives at odds with their own.

Zdá se, že je to výsledek práce liberálního svazu Národní koalice proti censuře (NCAC), založené v roce 1974.

Podívejme se na jednotlivá, v ČR málo známá dogmata solidárního humanismu: Mikroagrese jsou výroky nebo chování utvrzující stereotypy vůči údajně utiskované menšině, zejména to, že všichni její členové jsou stejní. Jsou založeny na údajných předsudcích jednajícího. Příkladem je aversivní rasismus, tj. vyhýbání se kontaktu s jinou rasou. Je nevědomý. Jiným příkladem je vyvěšování obrázků nahých žen na pracovišti. Upozornění na potenciálně znepokojivé obsahy má zabránit spuštění traumatu. Nicméně, v přecitlivělé společnosti může trauma spustit kde co. Podněcování k nenávisti je kapitola sama pro sebe. Bezpečná místa jsou fakticky segregovaná místa pro privilegované menšiny, primárně pro LGBT, typicky gay bar.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 25. 08. 2016 by in Zprávy and tagged , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: