Svobodná kultura

Secessio plebis

Spor mezi nomisty a spirituály se prohlubuje

Na SK jsme již referovali o sporu mezi nomisty a spirituály. Migrační krise jej ještě prohlubuje, když osou střetu je spor o islám. Nomista kardinál a český primas, mons. Dominik Duka, kterého podporuje Milan Badal, je na straně odpůrců islámu a plebejců; spirituál profesor mons. Tomáš Halík, kterého podporuje provinciál českých dominikánů, Benedikt Mohelník, je straně stoupenců islámu a elitářů.

Mohelník je známý především svým ostrým dopisem Filipovi a Sobotkovi, v němž zcela odmítl zdanění církevních restitucí, což by diplomat Duka takto konfrontačně neřešil. Nyní se vymezil proti Badalovi:

Tímto se také jednoznačně distancuji od výroků fr. Norberta Badala OP v médiích a výroků jim podobných. Tyto postoje považuji za naprosto nepřijatelné a ve svých důsledcích nebezpečné.
Pařížský kardinál mluví jako ten, koho se celá hrůzná situace bezprostředně týká a v této atmosféře žije a působí. Jeho slova vyznívají úplně jinak…

Je zvláštní, jak islám dokáže polarisovat i české katholíky. Názor spirituálů totiž je, že okamžikem páchání násilí muslim přestane být muslimem, protože islám je náboženství lásky, což je dogma, o kterém se nepochybuje. Spirituálové totiž nikdy neuvažovali o tom, že islám je sektou (angl. cultsui generis, která jen vyrostla ze standardních proporcí sekty (muslimů jsou asi 2 mld., největší sekta Fa-lun-kung má asi 70 milionů členů, Svědkové Jehovovi asi 20 milionů členů, polygamní mormoni asi 20 000 (AUB a FLDS)). Spirituálové přitom vycházejí z těchto dokumentů: Nostra aetate (1965), Lumen gentium (1964) a exhortace Evangelii gaudium (2013).

Nomisté jsou předmětem soustavného ataku pravdoláskařů:

Data o razantním nárůstu útoků přitom Badal nejspíš čerpal z pochybného protiuprchlického webu Security Magazín.

Podle fanatických sluníčkářů se dopouštějí pýchy (sic!) a vytýkají jim rovněž aroganci. Kritiku islámu sluníčkáři považují za V. kolonu ISIS. Jenže zapomínají, že appeasment, a to ani islámu, nikdy nikam nevedl. Nebýt 12. září 1683 je střední Evropa islámská.

Aktualisace: pravdoláskařská analysa sporu Badal v. Halík.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 16. 08. 2016 by in Zprávy and tagged , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: