Svobodná kultura

Secessio plebis

Neexistuje nic jako křesťanství nebo islám

Pokud muslim někoho zavraždí, tím okamžikem přestává být muslimem a stane se islamistou, anebo psychicky nemocným člověkem. Tento známý intelektuální trik sluníčkářů je však již předmětem obecného výsměchu. Už jen zarytí pravdoláskaři věří na transsubstanciaci (přepodstatnění) muslima na islamistu okamžikem úmyslu někoho zavraždit. Vždyť je absurdní si myslet, že kdyby mu ten záměr někdo rozmluvil, tak by k transsubstanciaci od počátku nedošlo a dotyčný by byl vždy jen obyčejným muslimem. Nicméně, aspoň víme, oč jde. Pokud sluníčkář mluví o islamistovi, myslí tím islámského vraha. Pojem islamista je tedy jednoslovný výraz pro islámského vraha, muslimové se dělí na islamisty a na ty, kteří nikoho nevraždí.

Sluníčkáři ale mají i sofistikovanější manipulace. Zvláště se v nich vyznamenal naštěstí již bývalý politik Ondřej Liška. Ve svém vystoupení vršil jeden logickým klam za druhým:

  1. „Neexistuje nic jako islám.“ To je příklad vyzobávání třešniček.
  2. „Islám a muslimové jsou synonyma.“ To je příklad nerelevantního závěru.
  3. „Každá kritika islámu je islamofobií.“ To je příklad odvolání se ke strachu.

Nejvíce zajímavý je první Liškův klam, který mohl tak uspět jen vinou nekvality českého školství. V základech filosofie se totiž do nekonečna zabývá pralátkou a podobnými obskurnostmi místo toho, aby vysvětlilo základy vědeckého myšlení, jehož hlavním nástrojem je generalisace (zobecnění), jejíž podstatou je odlišování třídy a instance. Třída je skupina jevů se společnou charakteristikou, např. pes, instance je výskyt člena takové třídy, např. konkrétní Alík.

Teď může vyskočit essencialista Vodník a namítnout, že jsem jako nominalista existenci třídy vždy popíral. Není to pravda, to jen není schopen pochopit nominalistický postoj:

  1. Spor nominalismu a realismu nespočívá v popírání nebo obhajobě existence pojmů. Nikoliv, jeho podstatou je spor o pořadí. Nominalismus tvrdí, že instance je primární a třída odvozená, essencialismus opak. Podle nominalistů neexistuje nějaký pravý Qur’án, který by tady byl od počátku u Boha. Ne, Qur’án vznikl teprve, když ho Muhammad sdělil svým žákům; před tím neexistoval.
  2. Nominalismus netvrdí, že pojmy neexistují vůbec, ale že neexistují jako přírodniny, tj. že to jsou pouhé ex post abstrakce. Když už však takový pojem je vytvořen, tak je třeba respektovat jeho obsah a ne s ním zacházet zcela libovolně.

Každý pojem (třída) má význam v tom, že zcela binárně vymezuje, která instance do něj spadá a která ne, a to pomocí definičních znaků. Například je možné vymezit, které učení je křesťanské a které ne. Křesťanství definoval I. nikájský koncil, který schválil nikájské vyznání víry. Jeho podstatou je stanovení, že Ježíš je Bůh, tj. je stejné podstaty jako Otec. Kdo tomu nevěří, není křesťan, ačkoliv Ježíše třebas hodně uznává. Může to být arián, unitář či muslim etc., ale nikdo z nich není křesťan.

Kdo uznává prvních 7 ekumenických koncilů, je pravověrný křesťan. Nepatří sem tedy dvě velké herese: nestoriánství Assyrské církve východu, které tvrdí, že Ježíš má 2 podstaty, boží a lidskou, ačkoliv ve skutečnosti má jen boží, a monofysitismus (dnes miafysitismus) Východního pravoslavného společenství, které tvrdí, že Ježíš má jen jednu přirozenost, boží či boholidskou, ačkoliv ve skutečnosti má 2 přirozenosti, boží a lidskou. Stejně tak si můžeme vymezit pojem církve, k nimž patří existence biskupů, kněží a mše. Kalvinistická společenství jsou pouhé křesťanské sbory.

A nyní k islámu. To, že existuje mnoho islámských směrů, je nepodstatné. Podstatné je to, co všechny muslimy spojuje. Především je to 5 pilířů islámu. Tím se však islám nevyčerpává. Dále sem patří 6 článků islámské víry (arkān al-īmān; přičemž īmān je arabsky víra). To je provedeno tradicí – v Qur’ánu, sunně (především hadíthech) a síře (Muhammadově životopisu, který je vzorem pro všechny muslimy), přičemž konkrétní podoby sunny a síry se od sebe mohou lišit.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 08. 08. 2016 by in Analysy and tagged , , , , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: