Svobodná kultura

Secessio plebis

Landovi Árijci

Daniel Landa dělá, co dělá, stejně to není pravdoláskařům po chuti. Proto se rozhodl po vzoru džiu-džitsu přeměnit svou slabost na výhodu. Svou obsesi Árijci chce využít pro vybudování nové afghánské identity, která by měla nahradit dnešní islámskou.

Na jaře 2016 natočil pro Afghánce multikulturní hit. Ten má slova v darí, paštunsky a česky:

My jsme jedna rasa, jedna rasa árijců, letíme do nebe, abychom přinesli mír. Jsme přímí!
Jsme svobodní lidé, nejsme na kolenou!
Jsme zrození árijci, jsme hrdí na své předky.
Lásku k lidem máme v srdci.

My jsme jedna rasa, jedna rasa árijců, světu nabízíme poznání, a kulturu ze svého srdce.
Árijci jsou čestní, jsou kulturní, jsou jednotní, jsou šlechetní, jsou stateční, jsou pokorní a moudří.

Nebe se na člověka dívá a každá stará duše zpívá árie.
Osudem dávno je to dáno, kohout vám oznamuje ráno. Árie.

Je zajímavé, že v obecném povědomí není, na jaké jazykové skupiny se běloši dělí. Obecně se ví, že existují Indoevropané (politicky korektní výraz pro Árijce), mezi něž patří především Germáni, Románi a Slované, a vedle nich Semité (Židé a Arabové), ale to je tak všechno.

Jaké je tedy soudobé poznání? Předně je jasné, že rasy nejsou disjunktní množiny. V Africkém rohu existují smíšené černošsko-bělošské národy, ve Střední Asii zase bělošsko-asiatské. To samé platí pro jazyky, které zcela nekorespondují s ethniky.

Současná jazykověda odmítá pokusy o konstrukci makrojazykových skupin, jako je protosvětový jazyk (společný prajazyk), nostratština, ale i euroasijština. Z biblické theorie o 3 Noemových synech (Gn 9, 18):

Noemovi synové, kteří vyšli z archy, byli Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána).

nyní zůstali jen Semité. Hamitská theorie je opuštěna, protože Koptové, Berbeři (Tuaregové), Čadové (Hausa) – což jsou černoši, Kušité a Omoti nemají nic společného. Jáfetité byli přejmenováni nejdříve na Árijce, nyní na Indoevropany. Nicméně existuje zajímavá theorie gruzínského lingvisty Nikolaje Marra (1865–1934), který tvrdil, že původními jazyky Evropy před příchodem Indoevropanů byly jafetické jazyky, jejichž zbytkem je baskičtina a gruzínština.

Kterými jazyky, kromě árijských a semitských, mluví běloši? Jsou to především altajské jazyky, kam patří turkické jazyky, mongolština, tunguzské jazyky (mandžuština), korejština a japonština. Turci tvoří ohromné společenství, kam kromě vlastních Turků patří Azeři, Turkmeni, Tataři, Baškirové, Tataři, Kazaši, Kyrgyzové, Uzbekové, Ujguři, Jakutové a Čuvaši. Uralské jazyky je dnešní název pro ugrofinské jazyky. Patří sem zejména Finové, Estonci a Maďaři. Jsou to nejbližší příbuzní Árijců. Nepřehledné jsou kavkazské jazyky, které se obvykle dělí na západní (pontické), východní (kaspické) a jižní (iberské) – gruzínština.

Co tedy Landovy snahy? Problém je, že Afghánistán je ethnicky rozdělen. Zatímco Árijci (většinoví Paštuni, Tádžikové (= Peršané) a rovněž perští ší’itští a asiatští Hazarové) jsou na jihu a severovýchodě, na severozápadě jsou Turci (Uzbekové, Turkmeni a Kyrgyzové). Takže by to bez rozdělení Afghánistánu na 2 části nešlo. Navíc i árijskou část by bylo lepší rozdělit na perskou a paštunskou.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 06. 08. 2016 by in Analysy and tagged , , , , , , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: