Svobodná kultura

Přirozenost, svoboda a tradice

Německé pojetí uprchlíka

Němčina je ještě více puristická než chorvatština a čeština. Má nejen dálnici (autostrádu) a rozhlas (radio), ale dokonce nemá ani televisi. Není proto divu, že němčina odmítla i cizí slovo … Celý příspěvek

28. 08. 2016 · 1 komentář

Chicagská universita se postavila novolevicovému diktátu

Jak na Facebooku informuje Kateřina Sienská, Chicagská universita se postavila novolevicovému diktátu. Připomeňme si, co je podstatou solidárního humanismu: zákaz mikroagrese (angl. microaggresssion), upozornění na potenciálně znepokojivé obsahy (angl. trigger warnings), zákaz … Celý příspěvek

25. 08. 2016

Fanatický régimní útok na Konvičku s cílem popřít jeho základní lidská práva

Konvička ukázal, co se ukazovat nesmí. Příliš effektivně řekl svoji pravdu, a to je pro naše totalitáře nejvyšší zločin. Oni si vyhrazují absolutní právo působit na lidi, a vyloučit každého … Celý příspěvek

24. 08. 2016

Spor mezi nomisty a spirituály se prohlubuje

Na SK jsme již referovali o sporu mezi nomisty a spirituály. Migrační krise jej ještě prohlubuje, když osou střetu je spor o islám. Nomista kardinál a český primas, mons. Dominik Duka, kterého podporuje … Celý příspěvek

16. 08. 2016

Pravda a láska. Jak se proti ní něco dělá a jak se jí zabraňuje.

S Pravdou a láskou se nedá bojovat tak, že člověk zůstane slušný a na manipulativní otázka pravdoláskovních „novinářů“ (čti: propagandistů) bude poctivě odpovídat. Příkladem je Ladislav Bátora, který zanechal neuvěřitelně mdlý … Celý příspěvek

10. 08. 2016

Vymyšlená korrupce

These o „totální“ zkorrumpovanosti našich republik je thesí protinárodní propagandy, jejíž cílem je delegitimisovat samostatné státy, podkopat státní moc, a demoralisovat občany. Korrupce u nás zdaleka není takovým problémem, jak … Celý příspěvek

08. 08. 2016

Neexistuje nic jako křesťanství nebo islám

Pokud muslim někoho zavraždí, tím okamžikem přestává být muslimem a stane se islamistou, anebo psychicky nemocným člověkem. Tento známý intelektuální trik sluníčkářů je však již předmětem obecného výsměchu. Už jen zarytí … Celý příspěvek

08. 08. 2016

Regressivní levice

Dnešní zmatená doba se vyznačuje proliferací pojmů. Lidé příliš nepřemýšlejí, anebo příliš zdůrazňují nepodstatné odchylky, a proto vymyslí fungl nový pojem. Typickým příkladem je regresívní levice (angl. regressive left), což je ve … Celý příspěvek

07. 08. 2016 · 1 komentář