Svobodná kultura

Secessio plebis

Anglosaský rasism

„Hluboce zakořeněný rasový předsudek bílých Anglo-Američanů vůči rudým Indiánům, skutečná národní psychosa, je jedním z nejpodivnějších a nejděsivějších jevů v celé historii. Na celé západní polokouli nemá obdoby. Horkokrevní španělští a portugalští dobrodruzi ve jménu koruny a kříže dobyli Mexiko, Střední a Jižní Ameriku. Ale při vší své krutosti rasové předsudky neměli. Od začátku se zákonitě ženili s porobenými Indiány a vytvořili novou rasu mesticů. Rovněž Francouzi v Kanadě a Spojených státech mísili svou krev s Indiány a Němci se všude coby kolonisté spojovali s domorodci.

Anglo-protestanti byli přímou antithesí ostatních Euro-Američanů. Chladnokrevní, hluboce zablokovaní a svázaní svým puritánstvím zahájili téměř ode dne, kdy přistáli u Plymouth Rock, programm kompletního vyhlazení všech Indiánů.

Precedens byl dán pequotským massakrem krátce po připlutí Mayfloweru. O něm Cotton Mather hrdě napsal: »Lesy byly téměř vyčištěny od těchto zhoubných stvoření, aby udělaly místo lepšímu  porostu.« Půldruhého století později tento názor opakuje Benjamin Franklin, když píše o »plánu Prozřetelnosti  vykořenit ty divochy, aby udělali místo obdělávatelům půdy«. Ještě později, za Lincolnova chlapectví, »přirozené a laskavé bratření Francouzů s Indiány uvádělo Američany v údiv. Toto přátelské obcování a občasné sňatky s nimi, připadaly zuřivé exklusivitě Anglosasů takořka monstrosní«. Tato hrůza z míšení plemen a svévolné vraždění Indiánů byly korouhve, pod nimiž noví dobyvatelé pochodovali od Alleghenských hor Velkými pláněmi přes Skalisté hory na Západ.“ (str.278)


„Systém přidělování (Dawesův zákon, pozn. V.) byl  vymyšlen senátorem Henrym L. Dawesem z Massachusettsu během návštěvy Cherokeesů v jejich novém domově v Oklahomě. Referuje:

Hlavní náčelník nám řekl, že v celém národě není jediná rodina, která by neměla svůj domov. V tom národě nebyl jediný žebrák a národ nedlužil jediný dollar. … Přesto nedostatek systému byl zjevný. Nedostali se dál, protože vlastní půdu společně. … Není tam žádné sobectví, které je základem civilisace (zdůrazněno v textu). Dokud tito lidé nesvolí k tomu vzdát se své půdy a rozdělit ji mezi své občany tak, že každý vlastní tu půdu, kterou kultivuje, neudělají mnoho pokroku. (mimořádně illustrativní ukázka optiky kapitalismu, pozn. V.)

… Za účelem další pomoci indiánskému pokroku byly děti násilím odebrány rodičům a poslány do bílých internátních škol. Byly jim ostříhány vlasy; bylo jim zakázáno hovořit vlastním jazykem, nosit vlastní oblečení a udržovat své vlastní zvyklosti. Dostaly anglická jména a byly donuceny podstoupit náboženské školení určenou křesťanskou sektou.(str. 293 -294)

(Citace z knihy The Book of the Hopi, Frank Waters, Penguin Books, 1979)

Reklamy

About Vodník

Raději budu mít pravdu s kýmkoli, než abych se mýlil s kýmkoli.

Informace

This entry was posted on 10. 07. 2016 by in Komentáře and tagged .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: