Svobodná kultura

Secessio plebis

Tolerance a homogenita

Někteří mají za to, že tolerance a homogenita spolu úzce souvisejí.  To je pravda. Žijeme ve zvláštní době, kdy se toleruje netolerovatelné a netoleruje to, co se tolerovat má. S homogenitou je to docela složité. Je zřejmé, že původní ideál je ideál čistoty, tedy homogenity. Pokud se dostal za rozumné proporce, bylo přirozené, že se proti němu intelektuálové postavili. Ale proč jsme se nyní dostali z jednoho extrému do druhého? Je velkou záhadou, proč je ideálem progressivismu heterogenita („pestrost“) a právě absence racionálního vysvětlení nahrává nejrůznějším spikleneckým theoriím. Opět se ukazuje, že aristotelský ideál ctnosti jako zlaté střední cesty, recipovaný Katholickou církví, je tím nejlepším řešením.

Na druhou stranu vládnoucí elita vynucuje homogenitu názorovou. Jako by zapomněla, že demokracie je primárně tržiště idejí. Někdy jde dokonce tak daleko, že všechny nemainstreamové, tedy radikální, názory označuje za extrémismus. Taková homogenita je zcela nežádoucí a je vlastní příčinou úpadku dnešní demokracie. Morální panika ze znečištění se tedy přenesla z odlišnosti kulturní na odlišnost názorovou. Jenže společnost je kulturní celek. Homogenisace názorů vede ke ghettům, byť zatím jen virtuálním.

Základní zbraní progressivistů je redefinice pojmů. Progressivismus předefinovává toleranci na homogenitu, a to menšinovou, což je pozoruhodné. Být tolerantním v pojetí progressivistů znamená být gay, muslim či příslušníkem jiné menšiny, protože většinové pojetí je údajně utlačovatelské (oppressivní), tedy nespravedlivě vynucované. Konkrétním výrazem je třeba pohlavní segregace, např. zvláštní vagóny pro ženy, nebo zvláštní hodiny v bazénech jen pro ženy, což je první stadium islamisace zaváděním šarí’a, ačkoliv výsledkem modernity je právě unisex.

A nejvíce diskutabilní otázkou je, kdy být netolerantní. Libertariáni mají jasno: nikdy. Podle jejich názoru je třeba být tolerantní vždy a všude. Jenže ohrožení společnosti existuje, ne že ne. V demokracii může netolerantní menšina získat většinu, ne že ne. Česká společnost za takovou netolerantní menšinu považuje (neo)nacisty a formálně též kommunisty. Jenže to je absurdní. Neonacistů je zanedbatelné množství a nemají žádnou přitažlivou visi. Kommunistům také chybí mezinárodní centrála v Moskvě a Peking jí není a nebude.

Naproti tomu islám, který od 12. září 1683 byl převážně neškodný, prošel v 70. letech 20. století zásadní obrodou – sahwah (الصحوة). Výsledkem je aggressivní salafismus, který je úsilím KSA stále více exportován do EU a stává dominantním výrazem islámu dneška. Tento fenomén sluníčkáři bohužel nezaznamenali, a proto mluví o 2 mld. mírumilovných muslimů. Jenže stejně jako se socialisté kommunisovali, tak se muslimové salafisují, což znamená přímé ohrožení evropské kultury. Je proto nezbytné zavést výjimečný zákon proti obecně nebezpečným snahám islámu. Jeho součástí by byla právní norma, že lidé, které symbolisuje hidžáb nebo lichja, jsou postaveni mimo zákon, neboť jsou to lidé, kteří nám a našemu způsobu života vyhlásili válku.

Aktualisováno.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 20. 06. 2016 by in Analysy and tagged , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: