Svobodná kultura

Secessio plebis

Stav společnosti na Západě: progressivističtí extremisté vyšinutější

Pokrokářští fanatici jsou na Západě agresivnější a agresivnější, a svoji antisociální činností rozvracejí západní společnosti. Je varovné, že mnoho lidí u nás vzhlíží k těmto lidem. Podobná extremistická hnutí existují již i u nás, a vykazují obdobně negativní vliv na českou společnost.

Na několika případech si můžeme ukázat aktuální stav.

Popření práva shromažďovacího Bernieho Sanderse

Záběry zachycují fanatiky z hnutí Životy černochů jsou důležité, kterak donutili kandidáta na amerického presidenta Sanderse uvolnit vlastní podium (!). V podstatě mladá žena zmíní všechno, co ji na světě připadá nespravedlné: Seattle je postaven na ukradeném území,  staví se nová věznice za příliš mnoho peněz na věznění „černých dětí“, místní policie je špatná. Nezapomene zmínit, že bude bojovat za „černé“ životy za jakoukoliv cenu, a že, protože je výročí smrti Michaela Browna (pozn. autora: černoch, který byl zabit za podezřelých okolností a v noci; nakonec byl střelec zproštěn), „je čas si tuto smrt připomenout tady a teď.“ (z davu se ozve „už jsme si jeho smrt připomněli“).

Pak se černá fanatička vybičuje k hitlerovskému transu (2:10) „Takže nyní si uctíme toto místo, uctíme si památku Michaela Browna, uctíme si památku všech černých životů ztracených letos, a uctíme si to, že já se musím prodírat skrze všechny ty lidi, abych mohla zde říct MŮJ ŽIVOT JE DŮLEŽITÝ. Že se tu musím postavit před bandu řvoucích bílých rasistů (sic) abych to mohla říct.“ Z davu se ozývá hlasný nesouhlas, bučení, slova, „co si to dovoluješ, vypadni.“

Pak fanatička přikáže davu držet čtyři a půl minuty ticha (nesrozumitelné: snad za Browna, který byl postřelen a pak čtyři a půl hodiny ležel bez pomoci), „a začneme, až všichni zmlknou.“ (dav nesouhlasí)

Sandersovi assistenti se snaží mladé ženě domluvit, která odpovídá „držíme ty minuty ticha, jestli nás nenecháte mluvit, zavřeme a ukončíme to tady, zmizte.“

„Nyní započneme minuty ticha.“ Zezadu členové Sandersova štábu gestikulují na dav, aby se podvolil příkazu – dav horko těžko utichá.

Další případy

Video je od autora, jehož velice doporučujeme. Upozorňuje na negativní dopady pokrokářských hnutí. V tomto anglickém videu rozebírá politické hnutí neliberálních progressivistů, kteří si ale často říkají „liberální“ – cf. novináři týdeníku Respekt.

Od 38. minuty vidíme, jak příznivci pokrokářského fascismu „přivítali“ spisovatele, který radí, jak oslovovat ženy (což je v jejích myslích rovnou znásilnění). Předtím asi 40 tisíc lidí podepsalo petici, aby mu bylo zabráněno vstoupit na kanadskou půdu. Nicméně do Kanady se dostal, k nelibosti několika agressivních nebezpečných fanatiků.

Neustále mu nadávají, říkají „jak si dovoluješ přijít do Kanady?! Vypadni! Toto je člověk, který říká, že znásilnění má být legální!“ Spisovatel ustupuje a zfanatizovaný progressivistický lynčovní dav jej pronásleduje až do hotelu.

Velice doporučujeme celé video, protože jsou v něm další příklady uvažování neliberálních pokrokářů.

Je nutné vidět, kam tito lidé posunují západní společnost, a kam chtějí posunout českou společnost.

Porovnejme s českým hnutím, toho času okupujícím v pražském Žižkově bývalou kliniku. Přestože nemají žádné právo užívat tento majetek, brání jiným lidem vstup, jako by měli nějaké právo k domu, jako by byli něco víc. A to je přesně ono: oni se považují za lepší, oprávněnější.

Velkou část pokrokářství tvoří narcissm, naprosté přesvědčení o vlastní důležitosti, vlastní pravdě.

I novinář Lidových novin Richard Cortes měl podobnou zkušenost. Navštívil okupovanou kliniku, ale byl vyhozen. Bohorovnost některých okupujících extremistů nezná hranic.

Položme si otázku. Co by stalo, kdyby redakce Svobodné kultury využila dalšího vyklizení kliniky, a prostor si zabrala pro sebe? Co by se stalo, kdyby bránila všem ostatním lidem vstoupit? S bohorovným drzými až přisprostými frackovskými výroky o „vnášení nenávisti? Vždyť víte, jaká jsme kommunita!“

Na tom vidíme nehoráznost těchto lidí. Tito lidé jsou proti naší společnosti, a je potřeba je umravnit, naučit slušnosti a pravidlům morálky. Oni totiž nerespektují ani zákony.

Nastaveno: ještě jedno video ukazující stav společnosti na západě.

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 14. 06. 2016 by in Komentáře, Zprávy and tagged , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: