Svobodná kultura

Přirozenost, svoboda a tradice

Dotěrné telefonáty? Takto se jich zbavíte

V České republice není možné „jen tak“ obtěžovat telefonickými obchodními nabídkami. Pokud jste spotřebitel, jste velmi silně chráněn – stačí jen vědět jak se bránit. V tomto článku popisujeme základy ochrany osobních údajů a jednoduchý postup ochrany soukromí.

Firmy nesmějí libovolně sbírat osobní údaje – ale pouze za daným účelem, prostředky a způsobem. Vše musejí navíc ohlásit úřadu pro ochranu osobních údajů.

Proto si můžete být jisti, že pokud vám někdo volá, udělili jste souhlas, žádný obchodník by neriskoval pokutu. Nejpravděpodobněji jste tento souhlas udělili vašemu poskytovateli telefonických služeb.

Každý operátor sbírá data k několika účelům: potřebuje vědět, s kým obchoduje, tj. s kým uzavřel smlouvu o poskytování telefonických služeb, dále komu může nabízet služby sám, a komu může nabízet služby a výrobky zprostředkovaně od třetích osob.

Důležité jsou poslední dva body: při uzavírání smlouvy jste dali souhlas, aby operátor nabízel služby sám, ale aby i umožňoval třetím osobám nabízet vám služby. Vaše jméno a telefonní číslo je tedy uvedeno ve dvou databasích.

Ochrana před nevyžádanými telefonáty je jednoduchá: zavolejte vašemu operátorovi a sdělte mu, že si přejete, aby vás vymazal z těchto databasí, a že si nepřejete, aby vám cokoliv nabízel.

Operátor se vás pravděpodobně zeptá, zda si přejete výmaz z obou databasí. Rozhodně doporučuji se nechat vymazat z database pro třetí osoby.

Co se týče setrvání v operátorově vlastní databasi, může být výhodné, protože mu umožňuje nabízet vám nové tarify, často levnější a výhodnější.

Tímto jednoduchým krokem se zbavíte většiny telefonních nabídek.

Horší je ale když jste udělili souhlas jinému obchodníkovi, a možná jste už i zapomněli kterému. V takovém případě zjistěte, kdo volá, a vyjádřete nesouhlas s obchodními nabídkami. Sdělte, že si přejete výmaz z jeho database. Takový případ je složitější, a přesahuje rozsah tohoto článku.

Případová studie

Na konkrétním příkladu společnosti T-Mobile vidíme, že souhlas je vyjádřen v odstavci 4 podmínek zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů. Jedná se o obchodní podmínky, které jsou součástí smlouvy.

Uzavřením smlouvy s T-Mobilem souhlasíte:

  • se zpracováním údajů k veškerým marketingovým a obchodním účelům
  • se zasíláním obchodních sdělení T-Mobilem
  • se zasíláním obchodních sdělení  jinými subjekty

Vaše práva jsou zejména:

  • zpracování osobních údajů odmítnout anebo souhlas odvolat
  • právo na přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby
  • právo na opravu těchto osobních údajů
  • požadovat vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu

Jakmile vyjádříte nesouhlas, operátor musí přestat nabízet vám služby a výrobky, i když může trvat několik dní, než nesouhlas nabude účinku. V opačném případě se vystavuje hrozbě obrovské pokuty od úřadu pro ochranu osobních údajů.

Další informace

Další informace můžete najít v zákoně o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.)

Praktické informace naleznete na internetových stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů. Rady tohoto úřadu jak se bránit nevyžádaným obchodním sdělením naleznete zde.

Každý správce osobních údajů musí ohlásit zpracování údajů. Tato ohlášená zpracování můžete zkontrolovat ve veřejném registru zpracování osobních údajů.

Nutno zdůraznit, že v oblasti telekommunikací je ochrana údajů stanovena i v zákoně o elektronických kommunikacích (č. 127/2005 Sb.)  Ale to už se pohybujeme v odbornější rovině.

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 13. 06. 2016 by in Analysy, Právo & spravedlnost and tagged .