Svobodná kultura

Secessio plebis

Comicsoví zloduši

Někteří lidé chrání planetu způsobem těžko odlišitelným od plánů comicsových padouchů.

Americký blog Gawker nazval zakladatele Pay Palu Petra Thiela „comicsovým zloduchem“. Thiel zažaloval Gawker za pomluvu, a podle žalovaného byl zřejmě přespříliš usilovným v dosáhnutí odstranění újmy. Gawker 10. června podal involvenční návrh sám na sebe.

My naopak považujeme za zloducha bondovských rozměrů jiného spoluzakladatele Pay Palu, Elona Muska.

Má grandiosní plány, aniž by se přilišně zabýval morální stránkou problému.

dr zloduch

Dr. Zloduch má ďabelský plán. Prosazuje jej i skrze ESSR.

Západní establishment je essencialistický, a podle essencialistů Elon Musk nemůže být zloduchem, poněvadž je „hodný“. (viz heslo pravdoláskařská predestinace)

Muskovy plány jsou „dobré“, protože chce dělat „dobro“. Naopak podle konstruktivisty není tak vyhraněný rozdíl mezi dobrem a zlem, konstruktivisté musejí nutně určovat zloduchy podle jejich činů a dopadu jejich činů.

Obdobně žádný západní zločin nebude dostatečně odsouzen (srov. upálení lidí v Oděsse, ale i samotné svržení ukrajinské vlády, na př.), naopak pouhá slova odpůrců západního establishmentu si vyslouží přirovnání k Hitlerovi.

Essencialism a konstruktivism

Už ve středověku se filosofové spořili o tom, zda pojmy pocházejí od Boha (nebo-li autority), či se na něm lidé domlouvají v rámci společnosti.

Prvnímu postoji říkáme essencialism, druhému konstruktivism.

Spor není dodnes vyřešen.

Domníváme se, že pravdoláskaři jsou bezvýhradně essencialisté, je to jeden z jejich základních rysů.

Je nutno říct, že zde uvádíme velmi povrchní popis starověkého sporu.

V podání essencialisty by Ernst Stavro Blofeld byl inspirativním kapitánem průmyslu, snad mírně vyšinutým, ale rozhodně visionářem, a Dr. Julius No úspěšným chirurgem, mecenášem, který by patřil na obálky západních propagandistických časopisů jako muž roku.

ernst

Ernst Stavro Blofeld, milovník zvířat, muž roku.

K napsání tohoto článku dal podnět článek o pumpování 200 tun kysličníku uhličitého pod zem, ale i další „visionářské grandiosní plány velkých mužů“.

Takové plány je často těžké odlišit od plánů super-zloduchů v comicsových sešitech. Zejména plány proti „globálnímu oteplování“ vykazují velkou podobnost. A nebezpečné jsou stejně.

Na nebezpečnosti přidává svaté přesvědčení rádoby vědců ale i západního světa o vlastní pravdě, neomylnosti a důležitosti, stejně jako samotný essencialism, bránící hlubšímu nahlédnutí do problému.

Co se týče problému „změny klimatu“ (nebo jak my, konservativci, říkáme: počasí; pozn. autora: změna klimatu je to samé jako tzv. globální oteplování, které ale muselo být přejmenováno, když se zjistilo, že se planeta neotepluje), lehce můžeme vyvrátit celou konstrukci západní ideologie mající kořeny v levicové sentimentalitě a útlocitnosti: dokážete vy, oteplovačtí vědci, stanovit správnou teplotu planety země? Pokud ne, nesmíte cíleně měnit světové klima. Anebo se dopouštíte cílené změny klimatu jakožto ďábelského plánu mezinárodních elit.

A ano: Evropský svaz doopravdy zakazuje sůl. Může být zločinečtější régime, než régime zakazující sůl?

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 13. 06. 2016 by in Analysy, Humor and tagged , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: