Svobodná kultura

Secessio plebis

Video: Proč musela odejít ředitelka chrastavského ústavu?

Jak jsem již psal v předchozích článcích, odvolání ředitelky chrastavského ústavu má pachuť udavačství a osobní msty. Mnohé pedagogy a psychology vede slepá víra, že , že sklony ke zločinu a vzdělavatelnost určuje jen prostředí, ve kterém děti vyrůstají, ne jejich genetická výbava. Toto přesvědčení, mající v konečném důsledku charakter politického náboženství, má kořeny u Marxe a Rousseaua a plně ho rozvinula tzv. Frankfurtská škola.

V souvislosti s bojem za práva chovanců chrastavského ústavu mne napadá, nahradit jeho současný dlouhý název kratším názvem Ústav Jaroslava Šabaty. Dotyčný bojoval proti tradičnímu autoritářství a nacionalismu. To se samozřejmě neobešlo bez tvrdého postupu proti nositelům těchto myšlenek, tradičním vrstvám sedláků a živnostníků. Rozvrat tradičního společenského řádu, na kterém se aktivně podílel, oslabil roli otců v rodinách a posílil zaměstnanost žen.

V roce 1968 se Jaroslav Šabata vyslovil pro humanistické pokračování revoluce, a postavil se proti strnulému pojetí socialistické společnosti Vasila Biľaka a Leonida Brežněva, za což byl následně tvrdě pronásledován. Stejně jako jeho zeť Petr Uhl byl po několik let vězněn. Práce jeho dcery Anny je ve své podstatě naplňováním jeho ideálů socialismu s lidskou tváří v podmínkách demokracie a do jisté míry tržního hospodářství. Pokaždé, když z ústavu uteče nějaký nebezpečný chovanec, lidé si připomenou život a dílo tohoto známého marxistického psychologa a signatáře Charty 77.

Tato snaha o maximální ochranu lidských práv dětí i dospělých, jde často ruku v ruce s bojem proti skutečnému i domnělému rasismu. V některých případech vede ke zcela bizarním situacím, jako je známý „muž v hnědé bundě“ řídící mladé chuligány v Thunovské ulici na Malé Straně v době několika velkých demonstrací. Jiří Vítek, který celou věc kritizoval v médiích, je nyní stíhán pro trestný čin pomluvy.

O těchto causách a dalších souvisejících věcech jsem vytvořil videoklip s písní Synonymická od Karla Kryla. V době mého dospívání v 90. letech či na přelomu tisíciletí by mne nenapadlo, že se budou podobné věci opakovat, leč stalo se.

Reklamy

About Václav Š. David

Jsem živnostník, od roku 2006 člen KDU-ČSL. Vystudoval jsem Provozně-ekonomickou fakultu ČZU (titul Ing.) a Filosofickou fakultu Ostravské univerzity (titul Bc.).

Informace

This entry was posted on 08. 06. 2016 by in Humor, Komentáře, Zprávy and tagged , , , , , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: