Svobodná kultura

Secessio plebis

Čeští novináři jsou bandou právních ignorantů

Ačkoliv si čeští novináři myslí opak, jejich hlavním úkolem není propaganda, tedy čtenáře převychovat, nýbrž je informovat. Bohužel, ve své nevzdělanosti toho většinou nejsou schopni. Myslí si, že si pojmy mohou volit zcela libovolně, že na tom vůbec nezáleží. Jenže pak jejich text často nedává smysl, je to, jak legendárně přirovnal Tomáš Pecina, Hamlet převyprávěný šestiletým dítětem.

Asi nejhůře je na tom právo, protože třebas o automobilech ani v novinách nenechají psát úplné ignoranty, kteří si pletou převodovku a spojku. Na Lucerně wikipedie je o tom rozsáhlý seriál, pojďme ho zobecnit. Novinářům přitom můžeme doporučit encyklopedii Iuridictum, kde jsou základní právní pojmy přehledně vysvětleny. Vzhledem k tomu, že na SK působí právníci, tak i na zdejší texty se můžete po právní stránce spolehnout.

V první řadě čeští journalisté po vzoru marxistů nejsou s to rozlišit mezi soukromým a veřejným právem. Ani tak triviální rozlišení jako je Ulpianovo, tj. že veřejné právo se týká státních záležitostí, zatímco soukromé užitku jednotlivce, nejsou schopni pochopit. V jejich omezené mozkové kapacitě jim nedojde, že mezi žalobou jako soukromoprávním prostředkem ochrany a obžalobou jako veřejnoprávním nástrojem je zásadní rozdíl, takže udání (zákonem pokrytecky nazvaném jako trestní oznámení) nikdy není žalobou. Nechápou, že státní zástupce jako strana hájící veřejný zájem nikdy není žalobcem.

Ačkoliv jsou čeští novináři podle svých častých tvrzení zastánci minimálního státu, ve skutečnosti je jejich láskou veřejné právo a trestní represe. Ale ani tam nejsou s to pochopit, že veřejnoprávní delikty, tedy trestné činy, se podle své závažnosti, tedy trestuhodnosti, dělí do 3 stupňů:

  1. přestupky,
  2. přečiny a
  3. zločiny.

Problém může být, že čeští novináři, jejichž znalost angličtiny je chabá, netuší, že crime není zločin, ale trestný čin. Zločin je totiž anglicky felony, v UK po novu neomarxisticky indictable offence. Konečně verdikt, tj. výrok o vině, vynáší porota, zatímco rozsudek, tj. výrok o trestu, vynáší soud. V této souvislosti je zajímavé, že čeští novináři odmítají pojem vězení/žalář, ačkoliv je jednoslovný, a místo toho důsledně používají nacistický termín trest odnětí svobody.

Dalším problém, za který však již nemohou novináři, ale nekvalitní právní úprava, jsou pojmy pro věkové kategorie. Jasný § 21 část věty druhé před středníkem ABGB je totiž dávno zrušen:

Sem náležejí: děti, které ještě nedokonaly roku sedmého; nedospělci, kteří ještě nedokonali roku čtrnáctého; nezletilci, kteří ještě nedokonali roku dvacátého čtvrtého svého života…

V souvislosti s všeobecnou infatilisací společnosti se tak kategorie dítě posunula ze 7 let na 18 let. Pojem dospělý byl zcela zapomenut a nahrazen pojem mladistvý, který je však omezen na nezletilé. Někteří ignoranti dokonce pojem dospělý a plnoletý považují za synonyma, ačkoliv dospělost je biologická zralost, tj. schopnost mít vlastní děti, zatímco zletilost je psychická zralost, tj. schopnost nebýt obětí zjevných podvodů.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 05. 06. 2016 by in Právní bezvědomí and tagged , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: