Svobodná kultura

Secessio plebis

Křesťanstvím otřásá zásadní theologický spor

A nejen křesťanstvím, ale také judaismem a islámem. Nejčastěji je označován jako spor konservativismu a liberalismu, což je nesmyslné, neboť jaký je kardinál Vlk liberál? Toto politické dělení se do náboženství vůbec nehodí. Dříve jsem používal dělení společenské: tradicionalismus v. modernismus. Tam je ale potíž, že modernismus je v katholictví herese, takže je nutno vypomáhat pojmem neomodernismus, což není to pravé.

Proto je na čase najít vlastní náboženskou distinkci. Tím je nomismus (důraz na pravidla) v. spiritualismus (důraz na osobní vztah k Bohu) podle Ducha svatého, i když se  může plést se spirituály v užším slova smyslu nebo spiritisty. Zatímco nomisté se ptají, co je Pravda a jak mají žít, spiritualisté usilují hlavně o Lásku, neboť mají zbytnělou potřebu emocí, hraničící až s BPD, tj. hysterií. Ústředním pojmem spirituálního hnutí je živý Bůh, který osobně mluví ke každému věřícímu.

Ideálem nomistů jsou léta 1850-1950, kdy věci fungovaly, a mentálně baroko (1610-1715), kdy se naposledy náboženství promýšlelo skutečně do hloubky. Naproti tomu Halík nic jiného než spiritualisty neuznává. Považuje dokonce spirituálního muslima za lepšího člověka než nomistického křesťana.

Aktualisace: Celý text jsem opravil podle vhodnější terminologie. Spiritualismus je méně matoucí než charismatici v užším slova smyslu.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 04. 06. 2016 by in Analysy and tagged , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: