Svobodná kultura

Secessio plebis

Neomarxistka kritisuje TV Nova

Přední odbornice na defektologii, Tereza Konrádová, která si říká Tornádová, napsala článek, v němž kritisovala TV Nova:

Média příběh a jeho aktéry náležitě vykolorují a jazykový kód, který je při těchto příležitostech využíván by vydal na samostatný text, například v posledním případě Chrastavy použila TV Nova titulek: „Pasťák“ v Chrastavě prý týral chovance. Zde je špatně všechno, od podmětu, přes předmět až po přísudek.

Pojem pasťák lze jistě kritisovat jako příliš slangový. Ale kdo za to může, že se tak rozšířil? Komunistům stará dobrá polepšovna nebyla po chuti, tak ji překřtili na ústav ochranné výchovy mládeže. Dnes se ústav v Chrastavě nazývá absurdně VÚDDŠSŠZŠŠJ, což znamená: výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna.

Jinak na slově prý ani chovanci nic špatně není. Nicméně, tyto výtky jsou absurdní, pokud Tornádová sama píše:

Mříže jsou obhajitelné jako opatření sloužící bezpečnosti klientů, nicméně pokud je dětem umožněn volný pohyb v rámci nastavených pravidel, mohou opustit prostor zařízení bezpečně – dveřmi.

Klient je česky zákazník. Polepšovna žádné klienty, tj. lidi platící za služby nemá. Ještě absurdnější je pro platící zákazníky používat pojem děti jako kdyby šlo o nějaká nemluvňata. Toto nesmyslné pojetí pochází z článku 1 odst. 1 úmluvy o právech dítěte:

Pro účely této úmluvy se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.

Podle tohoto binárního marxistického pojetí je člověk až do 18 let nemluvnětem a pak se úderem půlnoci stane plnoletým. To, že mezi batoletem a školákem je rozdíl, natož mezi školákem a dospělým nezletilcem, neomarxisté nezohledňují.

A v neposlední řadě je nutno upozornit na neomarxistku překvapivě patronisující jazyk:

Za pět minut bylo po všem, holky nevěděly, co si mají s takto vágním úkolem počít […] Holky přes strukturu „objeví“ dynamiku skupiny, ve které se nacházejí, mohou nahlédnout na vlastní postavení v ní, na jiné vazby, na celkové klima ve skupině.

Ale zřejmě je pro její okruh používat infantilní a původně hanlivý výraz holky běžné.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 03. 06. 2016 by in Komentáře and tagged , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: