Svobodná kultura

Secessio plebis

Je suis Samková

Nejnovější výrazem pravdoláskařské persekuce je případ Kláry Samkové. Má 3 aspekty:

  1. mezinárodní ingerence,
  2. pokus o trestní stíhání a
  3. pokus zabránit ji ve výkonu povolání.

Oč jde? Dne 18. května 2016 přednesla v poslanecké sněmovně projev, který republikovala na svých stránkách Zrcadlení. V něm prohlásila:

Neboť právě takovým, totiž odporujícím lidské přirozenosti, svobodě a lidské důstojnosti islám je. Je stejný, jako byl nacismus, fašismus, komunismus. Je takovým přes to, že se skrývá za náboženství, ačkoliv ve skutečnosti je především státní zločinnou a zločineckou ideologií a nereformovatelným systémem vládnutí.

Mezinárodní ingerencí je demonstrativní odchod tureckého velvyslance Bigaliho z konference a jeho islámských kolegů. Bigali pak požadoval trestní stíhání Samkové za urážku islámu. Všeho schopní čeští státní zástupci na tento pokyn okamžitě zahájili šetření údajného trestného činu, zřejmě hanobení podle § 355 NTZ. Domnívám se, že toto nemůže mít chanci na úspěch, nemá-li být v ČR svoboda projevu prázdným slovem.

Horší je pokus připravit Samkovou o obživu, který svým udáním (PDF) inicioval ideologický tajemník ČAK Ladislav Krym. Podle článku 4 odst 1 ethického kodexu ČAK (DOC):

Advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu.

Toto ustanovení je však třeba mimo poskytování advokátních služeb vykládat restriktivně. Podle mého právního názoru by advokát porušil toto ustanovení, pokud by se dopustil veřejnoprávního deliktu, např. přestupku. Stíhá však ČAK kárně advokáty, kteří se dopustí dopravních přestupků? Nikoliv. Je tedy pokrytectvím žádat kárné stíhání (PDF) za pouhý politický názor. ČAK by se měla místo censury mimoadvokátní činnosti advokátů mnohem více starat o kvalitu poskytování právních služeb, kde žalostně selhává.

V souvislosti s kárným řízením proti soudci Miloši Zbránkovi vyvstává otázka, zda je možné na advokáta klást stejné požadavky jako na soudce, cf. případ Brigitty Volopichové. Rozhodně nikoliv. Soudce je představitel státu; advokacie je svobodné povolání. Stát nemá do soukromého podnikání, a to ani prostřednictvím samoregulace, zasahovat, ledaže je to nezbytně nutné.

Když bylo jasné, že lidé stojí za Samkovou, a to včetně právníků, pokusili se muslimové Samkovou dehonestovat poukazem na sebe samé. Ale ani to nemá chanci na úspěch.

Podrobnější vyjádření Samkové.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 29. 05. 2016 by in Analysy and tagged , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: