Svobodná kultura

Secessio plebis

Útok militarisované policie na autobusovém nádraží Florenc

Z Prahy.  23. dubna t.r. se odehrál tento závažný incident. Do lesa maskovaní čeští vojáci se samopaly a nápisem „policie“ na paži zaútočili na bezbranného člověka, který – neukázal občanský průkaz…

Téměř celý incident byl zachycen televisní kamerou.

Diskutujte o incidentu na facebookové stránce Svobodné kultury.

Analýsa

Tento útok militarisované „policie “ sa samopaly (!!!) dokládá závažnost posunu českého régimu.

V České republice nemají občané povinnost legitimovat se policistům a už vůbec ne vojákům, ale existují výjimky – na př. v oblasti, kde se mohou vyskytovat cizinci, mohou četníci vyžadovat průkaz totožnosti.

Nicméně tento útok je absolutně disproporční a nesplňuje zásadu subsidiarity. Zřejmě dokonce ani nejsou splněna pravidla o užití donucovacích prostředků. Záběry neukazují incident od počátku, ale ozbrojenci slovně nevarovali občana, což je jejich povinnost. V takovém případě nesmí přikročit k vážnějším prostředkům.

Na hrůznosti celé scény přidávají samopaly (!), lesní camouflage, ve městě velice užitečná, neschopnost policie situaci vyřešit authoritou a z toho vyplývající nutnost přistoupit k brachiální moci.

Česká vláda po pumových útocích na bruselské letiště rozdala policistům útočné pušky (!!!) a maskovací uniformy – bez zjevného důvodu. Od začátku existovaly obavy, jestli tito „vojáci“ nebudou použiti spíš proti vlastnímu obyvatelstvu než proti terroristům (nebo proti komu vlastně mají případně střílet), kteří v ČR ani nejsou.

Tyto obavy se již naplno potvrdily.

Chtěla snad česká vláda tímto krokem naznačit, že po bruselských útocích se nějakou magií zničehonic zvýšilo nebezpečí terroru v ČR? Jak konkrétně? Má vláda nějaké poznatky, které by opravňovaly nasazení vojáků do ulic? Anebo je to celé jen obrazem neschopnosti, zmatkovitosti, náladovosti a zmatku české vlády?

Je bezpodmínečně nutné, aby vláda okamžitě stáhla vojenskou policii z ulic. Je zcela vyloučeno, aby policejní či vojenské jednotky byly užívány na legitimaci klidných občanů.

Pokud česká vláda nasadí do ulic těžce ozbrojené policisty, aniž by dokázala zajistit, že budou útočit na civilisty, je to jen další doklad naprostého pohrdání lidskými a občanskými právy.

Francis Bacon

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 01. 05. 2016 by in Zprávy and tagged , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: