Svobodná kultura

Secessio plebis

Česká vláda protiústavně manipuluje

Český establishment si osvojil velmi nebezpečné a především protiústavní taktiky ideologického boje.

Propaganda je zaměřena proti jiným názorům a smýšlení, přestože podle ústavy se nesmí Česká republika vázat na výhradní ideologii. Vládní boj proti tzv. „nenávisti“, ještě k tomu chápaný jako boj proti jiným názorům, slabě zastíraný, je zcela nepřípustný.

Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

Čl. 2, odst. 1, Listina základních práv a svobod, úst. zákon 2/1993 Sb.

„Megaudálostí“ posledních dní je posprayování kaváren, které jsou spojeny s vládní  propagandistickou jednotkou „Nenáviď svobodnou kulturu“ – primitivně pojmenovanou „Hatefree Culture“. Přestože sprayerství  je v ČR běžným přečinem, při kterém se obvykle nikdo nevzrušuje, establishment podezřele rychle z vandalství udělal ideozločin – tzn. některé zločiny jsou vládnoucí vrstvou považovány za závažnější. Zpravidla ty, které útočí na její mocenskou hegemonii. Již v neděli kolem oběda se konaly propagandistické akce, na kterých se účastnila i primátorka Krnáčová (a patnáct fotografů).

Celá událost je vysoce podezřelá. Několik autorů vyslovilo pochybnosti, zda vina nemá dopadnout na antilevicové politické směry, ač ve skutečnosti spáchána levicovými útočníky.

V krátkém čase bylo počmáráno několik budov a stěna v pražském metru. „Autor“ užil slova a dikci, u nichž se nezdá, že by je byl užil skutečný antilevicový aktivista či neonazista. (Na př. „Antifa bude pykat“. Antifa je zkratka slov antifascism – takto se označují ultralevicoví extremisté, kteří bojují proti domnělému fascismu – tj. proti každému odlišnému názoru; pozn. FB)

Ať už spray držel kdokoliv, a musíme zdůraznit, že mediální hlavní proud pochybnosti nemá, evidentně uvažujíce v hranicích „je tam hákový kříž, takže to musel být nazista“, útok se skvěle hodí do propagandistické atmosphery – jako by novináři čekali jen na něj.

Zatímco kdyby stejným způsobem útočil anarchista, útok nebude propagandisticky nafouknut a zneužit. Anarchisté útočí pravidelně, a jejich typickým nástrojem je spray. Ani když zapalují auta, establishment se nevzrušuje.

13062004_10205932775099987_2511638383016954142_nFotografie vlevo: útok anarchisty proti odlišnému přesvědčení, který media nenafoukla, a jehož následky neodstraňoval primátor Prahy, ač je stejně závažný. Povšimněme si slovo antifa v pravém rohu – rukopis je velmi podobný písmu nasprayovanému v metru…

 

Pokud se doopravdy jedná o útok pod falešnou vlajkou s motivem propagandistickým, nebylo by to poprvé. Před časem se střetla skupina zamaskovaných mužů s průvodem anarchistů v Thunovské ulici – anarchisté tuto podezřelou skupinku napadli a zahnali. Dodnes se nepodařilo zjistit, o koho se jednalo. Velmi pravděpodobně nikoliv o skutečné odpůrce anarchistů. Později prý stejná skupinka napadla levicové doupě, tzv. Kliniku, na Žizkově.

Přestože napadli anarchisté číhající skupinku, a přestože existuje filmový záznam, v mediích byl střet popisován jako útok skupiny mužů na anarchisty. Této lži se dopustil dokonce ministr spravedlnosti Pelikán. Stejně tak byl propagandisticky převrácen a extremně zveličen útok na levicové doupě – snad dva dny media přinášela lež o žhářském útoku, dokonce o útoku zápalnými lahvemi. Ale velice brzy začalo být jasné, že pouze vzplál závěs… Pokud vůbec útočili maskovaní muži… Kteří, přirozeně, nebyli dopadeni.

Vidíme tedy, že establishment protiústavně vytváří mohutnou propagandu. O některých aspektech víme, že přicházejí z vlády. O některých máme pochybnosti různé intensity.

Vládní initiativa Nenáviď svobodnou kulturu (NSK) je protiústavní. Stát se nesmí vázat na výlučnou ideologii, proto mu nepřísluší „boj“ s „nenávistí.“ V demokratickém právním státě mají občané právo „nenávidět“ či milovat koho uznají za vhodné. Nutno dodat, že boj s nenávistí chápou vládní aktivisté značně perversně, protože více nenávisti produkují sami a jejich činnost jde zcela proti lidským právům garantovaným českým ústavním řádem.

Je nepochybné, že nejnebezpečnějším protivníkem české státnosti je nesvaté spojenectví pravdolásky, nové levice a anarchistů, a neokonservativců. Již dnes příznivci těchto ideologií vysávají český rozpočet o stamilliony korun ročně, pravděpodobně až o více než jednu milliardu korun českých ročně. Značná část těchto prostředků je věnována na propagandistický boj proti lidem jiných názorů. Cílem je nepřipustit k moci člověka s jinými názory – jejich nárok na moc je tedy absolutní.

Podle některých informací NSK získala veřejnou podporu i na indoktrinaci policie.

Dalším aspektem tohoto nebezpečí je útok na lidská práva – ideálem pro tyto lidi je třídní justice – za stejný skutek různé tresty. Když sprayuje „náš“, dostane nižší trest. Podobné předvedli aktivisté z „deníku“ Referendum.

Avšak dlouhodobě nejzávažnějším nebezpečím je útok na místní kultury – nepřekvapí, že útok protinárodních sil směruje právě sem. Existence místně odlišných kultur je pro ně trnem v oku.

Nastaveno.

Podle extremistického „týdeníku“ Policie, „Poškození kaváren barvou a různými hesly vyšetřují policisté jako zločin proti lidskosti.“ Jak říkáme: ideozločin.

Obmyšleno.

Podobně postupuje i německý régime. Filmová propagandistická campagne je zřejmě nevládní. V jednom filmu zazní i výrok, „Lutz Bachmann vám teď bude říkat, že všichni uprchlíci jsou zločinci. Já jsem nikdy nebyl ve vězení, ale Lutz Bachmann ano.“ Bachmannn je představitel německé strany Pegida.
Varování: tato campagne je extremně demagogická a pohoršující.

Nastaveno.

Podobně třídní justici požaduje i redakce pořadu 168 hodin – pořadu notoricky známého tím, že nemá žádné novinářské standardy, ale produkuje jen propagandu. Tato propaganda patří i na České televisi k nejfanatičtějším. V pořadu požadovala aktivistka Nora Fridrichová, aby policie omezovala svobodu slova zásahem na řádně ohlášené demonstraci (!), a naopak, aby nezasahovala proti lidem, kteří blokádou této demonstrace porušují právo shromažďovací (!!!). Dále hájila ženu, která vulgárně pokřikujíc napadla policistu, a nyní byla odsouzena trestním soudem. „Případ“ této vulgární ženy (rozuměj: to že napadla policistu a skupině obyvatel bránila ve výkonu lidského práva) prý „dokazuje sílící sympathie policie k těm, co šíří xenofobii a nenávist.“ Asi nejlépe vystihuje úroveň tohoto pořadu a celého zpravodajství ČT sama autorka reportage, Lenka Pastorčáková:

12552830_716059945202236_7245524633157092547_nFotografie vlevo: Pastorčáková chválí jiného propagandistu za dobře odvedenou propagandu.

Na tomto základě dokázala Pastorčáková stvořit čemu sama říká reportage. V pořadu zazněly i další sprosté lži. Vskutku innovativním genrem je výpověď „svědka“, který na místě ani nebyl. Co ovšem není innovativní genre v pořadu 168 hodin, je jejich methoda vkládání neobjektivních názorů do pořadu formou pečlivě ideologicky zvolených kommentátorů. V České televisi evidentně pracují lidé, kteří si myslí, že to je v pořádku a že takto se tvoří reportage. Poslanec Gabal nám řekl, že napadený policista by měl pracovat na své kondici (!!!). Později přidal urážlivé a sexistické výroky, které ČT bezostyšně vysílala.

Pastorčáková opět přispěla svým dílkem.

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 26. 04. 2016 by in Analysy and tagged , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: