Svobodná kultura

Secessio plebis

Co připravují elity

Brusel diktuje konec svobody slova. Od lidu zcela odtržené a na lidu do velké míry nezávislé elity připravují grandiosní plány na výměnu a likvidaci lidu, arci od kterého by theoreticky měly odvozovat demokratickou legitimitu – jak ostatně často manipulativně deklarují. Ve skutečnosti cití k plebsu odpor až nenávist, chtějí jej v lepším případě převychovat, v horším fyzicky nahradit (sic).

Jedním z nástrojů mezinárodních elit je žálář národů, Evropský svaz socialistických republik (ESSR). Vyšlo najevo, že Brusel diktuje utužení trestního zákona a omezení svobody slova na notoricky nízkou úroveň, která znamená, že výroky zpochybňující zločineckou neomarxistickou ideologii, budou kriminalisovány. Internetový časopis Česká justice upozornil na připravovanou novelu trestního zákona, která bude kriminalisovat kritiku sexuálních nemravníků, pederastů, sodomistů, a zřejmě také pedofilů a zoofilů.

Do už přijatých ustanovení českého trestního zákona omezujících svobodu slova, bude přidáno veřejné hanobení „sexuální orientace“ a „pohlavní identity“ – oboje ideologické nesmysly západních dekadentních ideologií. Zejména u sexuální „orientace“ je nejpozoruhodnější, že nic takového neexistuje – je to čistý ideologický výmysl.

Můžeme sledovat dlouhodobý trend utužování poměrů novolevicovými a progressivními extremistickými skupinami. V minulosti byl českým soudem odsouzen mladý člověk za slovo „zrůdy“, kterým v protiimmigračním projevu označil cizáky. V jiném případu se policisté několik let snažili dosáhnout odsouzení trestním soudem za vylepování nálepek se slovem „odpor“.

Je možné, že navrhovatelé zákona pouze využívají Evropský svaz jako záminku k přijetí zákona bez demokratického odporu. Podle dosud nepotvrzených zpráv navrhovatelé budou požadovat přijetí zákona v prvním čtení bez debatty, a za tím účelem jej přilepili k protiterroristické novele.

Stejně pozoruhodné, že navrhovatelé se odvolávají na Radu Evropského svazu – orgán složený z vlád, resp. z ministrů, který tedy zavázal sám sebe k přijetí nějakého zákona.

Kdo má největší vliv na vlády, jsou samozřejmě členové tzv. občanské společnosti, vlastně systém sovětů, který demokratickou vůli patřičně koriguje. Tento systém je živen mezinárodním korrupčním systémem – z velké části západními vládami, pro které tzv. nevládní neziskové organisace vykonávají vliv. Pokud v nějaké zemi neexistuje prozápadní nátlakový systém, protinárodní pátá kolona spustí křik, že v zemi není demokracie. Jakmile je systém zaveden, země se jim nedemokraticky ovládá mnohem snadněji, přisají se na veřejné rozpočty a ty pak představují pro ně další zdroj příjmů (mimo mezinárodní korrupce). Značná část jejich činnosti je pak eliminiace vnitřního ideologického nepřítele – aby neměl přístup k veřejným funkcím, funkcionářům a už vůbec ne penězům. Každý odpůrce pro-západní politiky je za západní peníze prohlášen za extremistu, fascistu a nakonec za Hitlera.

Z čehož vyplývá vzorec, jak mezinárodní elity ovládají v minulosti nezávislé země, o kterých mohli rozhodovat jen občané. To už dávno neplatí. Nejpozději připojením k Svazu, jsme se zcela podvolili západnímu diktátu. Země se budou mezinárodně ovlivňovat: ale jen směrem od západu na východ. Jakmile bude zjištěn „nedostatek“ v lidských právech ve východní zemi, bude tento propagandisticky zneužit na její oslabení. Britský, americký a holandský velvyslanec přijedou na obhlídku dodržování západem oktrojovaného pravidla – nedávno přijeli na kontrolu začleňování žáků nesplňujících podmínky přijetí na školu. O zrůdných effektech tzv. inkluse a dalších modernistních vyučovacích bludů jsme psali v minulosti.

Je samo sebou, že vměšování velvyslanců je něco absolutně nepřijatelného. To platilo donedávna. Anebo platí alespoň pro nás.

Jakmile bude zjištěn nedostatek v lidských právech v Norsku či Británii, nestane se vůbec nic. Český velvyslanec nepřijde na obhlídku norských zařízení na kradení dětí, nepřijde navštívit britské slumy. A česká prozápadní pátá kolona začne dokonce campagne proti lidem, kterým jsou v Norsku upírána lidská práva (!!!). Přesně v duchu jejich přesvědčení o naší podřízenosti Západu.

Trestní represse ani školní indoktrinace není však nejhorší, co mezinárodní fascisté připravují: připravují zničení našich národů dovezením milliard kolonistů, kteří nahradí občany. Jak už řečeno výše: současné elity nenávidí plebs, nenávidí vlastní identitu, čehož logickým důsledkem je, že jakýkoliv cizák je jim bližší, než vlastní spoluobčan. Zdálo by se paradoxní, ale není.

Pokud nebylo jasné z událostí posledního roku, co je zamýšleno, když západní země poruší všechny smlouvy, principy, zákony i naši důvěru tím, že resignují na ochranu schengenských hranic, nyní vysvětlení přináší Eurostat, statistický orgán Evropské kommisse.

Na rok 2060 předpovídá zánik Čechů přistěhováním až tří millionů cizinců (!!!), čímž odhalil smysl událostí posledního roku. Jak v oligarchickém týdeníku Ekonom tuto děsivou předpověď kommentují, jen ukazuje pravdivost hlavního tvrzení tohoto článku.

Jedná se o celkový trend. Současný régime je pravdoláskařský. Proto musí být i elity pravdoláskařské a proto ti, kdo chtějí po společenském žebříčku nejvýše, přejímají pravdoláskařskou ideologii, s jejím popřením hodnot a redukováním světa na ekonomické problémy. „Je jedno, jestli přijde cizinec, je to vlastně taky Čech, a musí přijít, protože „my“ potřebujeme, aby pracoval na tom a tom pracovním místě, na které nemáme Čecha.“

Povšimněme si naprosté zmatení v pojmech my, Čech, společnost: zájem společnosti (národa) je v pojetí pravdoláskaře zcela fluidní. Stejně jako jejich „morálka“.

Německý president požaduje novou definici národa: „společnost rozdílných lidí, kteří ale sdílejí stejné hodnoty.“ Dále říká, že nápor kolonistů není nadměrný problém. Zato se vyjádřil ostře proti lidem, kteří podpalují ubytovny kolonistů a asylová střediska. Proti těmto je naopak třeba postupovat přísně, všemi prostředky právního státu, „jasně se musíme ozvat: toto není moje Německo.“

„Věřím, že diskusse o chancích přistěhovalectví nabere na obrátkách, jakmile se ještě více lidí zbaví obrazu národa, který je velice homogenní, ve kterém téměř všichni mají němčinu mateřským jazykem, jsou převážně křesťané, a světlé pleti. Ve skutečnosti je životní realita v této zemi už podstatně rozmanitější. Hlava to ví, ale cítění je často pozadu.“

Z těchto slov je patrná ideologická manipulace: rozdílné hodnoty ano, ale vlastně ani ne, přísně proti některým, mírně proti jiným. Stejně jako v ČR, proti lidem, kterým záleží na morálce, se bude tvrdě postupovat, proti illegálnímu překračování hranic už vůbec. Kdo ví, jak by mluvil německý president, kdyby věděl, že 80% požárů v ubytovnách způsobili samotní obyvatelé žádající o asyl.

V jednom z posledních případů Syřan zapálil dům a na zdi nakreslil hákové kříže…

Nastaveno.

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 11. 04. 2016 by in Analysy, Zprávy and tagged , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: