Svobodná kultura

Secessio plebis

Co se připravuje na českých školách

Přinášíme oči otevírající dokument německé televisní stanice ARD o způsobu vzdělávání, který je manipulativně nazýván „inklusivním“ vzděláním.

Štáb natáčel v hamburské škole. Moderátorka představovala druhou učitelku, která jinak bývá přítomna na jedné ze čtyř vyučovacích hodin.

Třída je složena z normálních dvanáctiletých žáků a ze šesti žáků, kteří by správně patřili do zvláštní školy. Nejprve sledujeme neeffektivnost výuky. Záhy se však ukáže, že s hloupějšími dětmi souvisí problém jen okrajově – děti se začínají zle chovat.

Protože nejsou schopny vyřešit jednoduchou úlohu a začínají se nudit, je dětem dopřána mimořádná desetiminutová přestávka. Děti mají ovšem z přesného času dobrý den a třída se schází po minutách patnácti. Žáci pokračují ve vlastním programmu.

Řiditel školy ukazuje tabulku, na které vidíme nízkou znalostní úroveň žáků.

Sledujeme jinou třídu a kázeňské pokusy učitelky. Přestože jsou mobilní telefony zakázány, žák po chvíli telefon vytahuje z kapsy. Jediné disciplinární opatření, které má učitel k disposici, je napsání jména na tabuli a případně následné vykázání ze třídy a odeslání sociálním pedagogům.

Žák s telefonem je sice vykázán, ale po chvíli se svévolně navrací. Učitelka ukazuje, jak často chybí ve škole a kolik má neomluvených hodin – 54 dnů (sic).

V rozhovorech učitelky říkají, že povolání učitele by znovu nevolily. Dvě učitelky navštíví matku problémové žáka a poté popisují těžkou sociální situaci rodiny – nemá peníze na dopravní prostředek a proto musí syn chodit často do školy pěšky.

Teprve další den ukazují žáci skutečný rozsah nevychovanosti. Učitel nemá prostředek, který by děti ukáznil. Jedno dítě je drzé i k moderátorce.

Jiný den sledujeme psaní testu z angličtiny. Černoch Fifi po 20 minutách odevzdává čistý list. Následuje moderátorčin pokus zeptat se ho na důvody. V testu nebyl schopen ani odpovědět na otázku, kdo je jeho oblíbeným zpěvákem. Fifi říká, že jich je mnoho, a že by mu psaní zabralo příliš mnoho času.

Učitelka píše na tabuli výsledné známky.

Kommentář

Na celé reportáži není zarážející, že by i hloupější děti měly být vzdělávány s normálními – ostatně malotřídky byly běžné a fungovaly. Ale celkový chaos na škole způsobený extremistickými dilettanty, kteří se snaží rozvrátit školství vnášením ideologických nesmyslů. Povšimněme si, že ve třídě je nepořádek. Lavice jsou křivě postavené, všude se válejí předměty, na děti působí mnoho rušivých vlivů.

Přestože mají děti zpoždění, se začátkem výuky na ně učitelka čeká. Nemá žádné methody umravnění žáků, takže si žáci dělají co chtějí. Jsou drzé, nesoustředí se, jsou neukázněné. Pokud nad nimi učitelka nestojí, neučí se. Jsou absolutně nedisciplinované: přesně tak, jak vidíme, kdykoliv jsou užity methody tzv. moderního vzdělávání.

Přestože tyto methody nefungují, extremističtí ideologové se je snaží protlačit do školství. V současné době tito lidé vyvíjejí illegální tlak na systematické zařazování neprospívajících žáků mezi prospívající. V propagandistické mluvě tomuto říkají „inklusivní“ „vzdělávání“.

Ale v německé škole sledujeme už třídu, do které ideologických nesmyslů bylo protlačeno již několik, a „inkluse“ hloupých dětí je už jen posledním hřebíčkem.

Podstatou modernistických ideologií je šíření chaosu. V detailech se tyto ideologie mohou jevit všelijak, ve skutečnosti je jejich hlavní cílem zničit řád a disciplínu. Proto jsou do škol zaváděny rušivé prvky (s nejrůznějšími výmluvami). Proto byli pokrokáři proti tělesným trestům a dalším opatřením. Jedině tělesné tresty a přísné vyžadování disciplíny by mohlo těmto dětem pomoct.

A i v tom je zrůdnost ideologií: sice se tváří jako dobro přinášející, ve skutečnosti však dětem přinášejí Zlo. Škodí a ničí jim život tím, že neposkytují potřebnou disciplínu. Tím z nich dělají ideologové sociální případy. Přesně, jak od těchto modernistních ideologií očekáváme.

Francis Bacon

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 04. 04. 2016 by in Píše se jinde and tagged .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: