Svobodná kultura

Secessio plebis

Soubor omylů o multikulturalismu a postmoderní relativizace myšlenkových a mravních hodnot

Mimořádně zajímavý rozhovor s filosofem Jiřím Fuchsem přinesl server christnet.cz.

Fuchs odhaluje podstatu současné neuspokojivé společenské situace západních zemí, ke které jsme se v roce 1989 a zejména v roce 2004 usilovně připojili.

„V pozadí líbivých řečí o setkávání kultur, o jejich plodném dialogu, vzájemném naslouchání a obohacování nestojí jen blouznivý ideál osvícenců o všelidském sjednocení. Neomarxisté rozpoznali v přistěhovalectví skrytou revoluční sílu. Zapojili ho tedy do svého tažení a učinili z něj účinný nástroj rozkládání nenáviděné západní civilizace. Falešná rétorika multikulti humanistů má jen zakrýt destruktivní potenciál bezmezného mísení ras či kultur a jeho konfliktotvorné účinky.“ […]

„Kdo ale nemá rozum zastřený zvrácenou ideologií a mediálním ohlupováním, ten mezi běženci rozlišuje a z dostupných informací ví, že ti skuteční uprchlíci jsou v menšině.“ […]

„Logika takového poučování by sice vedla k ospravedlnění jakéhokoli jednání, zaměřeného k hédonickému štěstí jednajícího. Ale elity proti ní mají ideologickou pojistku: v multikulti světě jsme takto velkorysí jen k privilegovaným menšinám; k nim patří i současní migranti. Rubem takové velkorysosti je pak zvláštní sklon k bezpráví vůči těm, kdo s jejich privilegováním nesouhlasí.“ […]

Před časem se Fuchs zúčastnil televisního pořadu kontroversního slovenského aktivisty Hríba:

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 17. 03. 2016 by in Píše se jinde and tagged , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: