Svobodná kultura

Secessio plebis

Problém elity

Vedle pojmu populismus je elita další špatně chápaný pojem. V obecném pojetí elita představuje vynikající, nejlepší či prestižní, např. elitní gymnasium. Ale takový pojem nepotřebujeme. V odborném usu znamená elita soubor lidí, kteří rozhodují o jiných, ať již mají moc (např. ministři či soudci) nebo vliv (novináři). No a populismus není líbivost, ale kritika či dokonce odmítání stávající elity, přičemž populistou může být i ten člen elity, který je establishmentem (zavedenými pořádky) odmítán, např. president Klaus či president Zeman. Takový populista se označuje za tribuna lidu.

Vynikající příspěvek k elitě napsala Kateřina Sienská na Facebooku. Zcela správně poukázala, jak se dnešní elita odtrhla od zájmu lidu, který má vést, ačkoliv máme nominálně demokracii. Dnešní politika tak trpí legitimační krisí, kterou nedokáží zhojit ani pravidelné a často konané volby. Domnívám se, že jednou z příčin je poměrný volební systém s uzavírací klausulí + dvoukolové většinové volby, což jsou 2 nejhorší volební systémy, které existují (třetí je prémie pro vítěze, kterou v ČR naštěstí nemáme). Důvodem je, že z obou volebních systémů (poměrného a většinového) berou to nejhorší. Kladem poměrného systému je věrné zastoupení různých zájmů. To v ČR není, protože malé zájmy, např. Pravda a láska či ekologisté, v poslanecké sněmovně zastoupeni nejsou. Kladem většinového systému je, že lid zastupuje jasná autorita. V dvoukolovém systému se však menšiny často spiknou proti autoritě, např. ve Francii republikáni a socialisté proti Národní frontě.

Kateřina poukazuje na monopolisaci přístupu elity do médií. Proto vznikají jako houby po dešti populistické projekty. Jedním z nich je i SK. Vlajkovou lodí progessivismu (ne liberalismu, neplést!) je Respekt (PDF). Podle progressivistů kdo není aktivista, moralista, antikorupční, vegan, ekologický, pro otevřenost, pro pomoc třetímu světu, preferovaným menšinám (hlavně gayům a muslimům), proti fackování dětí, dobrovolnický, modernista umělecký i církevní a protiústavní (ve významu Anstalt), je nácek.

Neschopnost dnešní elity je až příslovečná. Jak píše BTL: Veřejný úřad vynaloží peníze na nějaký projekt. Politik tím pak argumentuje, že problém řeší. Co na tom, že výsledek je nulový; efektivitu od projektů už ve skutečnosti nikdo ani neočekává.

S Kateřinou souhlasím i v tom, snaha překreslit stávají evropské společnosti strategií Nahrazení je tak dalekosáhlé sociální inženýrství, že k tomu nemá mandát nikdo, nejen z referenda, které v tomto případě považuji za nezbytné, ale ani z voleb. Jen se ukazuje, jak stávající elita demokracií a lidem, v jehož jménu údajně vládne, pohrdá. Nicméně, rozbor ideologie dnešní elity, to je zase na jiný článek.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 12. 03. 2016 by in Analysy and tagged , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: