Svobodná kultura

Secessio plebis

Kaslová v. Zeman

Hned v úvodu si povězme, že se článek jmenuje špatně. Správně by to mělo být Kaslová v. KPR. Jenže článek nemusí popisovat jen realitu, ale i ideální stav. 🙂

Oč jde? Terezie Kaslová, vnučka Ferdinanda Peroutky, žalovala Českou republiku, zastoupenou kanceláří presidenta republiky, aby se jí omluvila za výrok Miloše Zemana, že Peroutka měl prohlásit (napsat), že Adolf Hitler je gentleman. Soudkyně Kateřina Sedláková pak ve svém překvapivém rozsudku rozhodla, že se ČR omluvit musí.

Ponechme nyní stranou toto nesprávné rozhodnutí, které jisté ratio má. Jde mi o to, že hloupí čeští novináři začali okamžitě tvrdit, že Kaslová ČR žalovat musela, protože president republiky má imunitu. Jenže nemá.

Co je to imunita? Je to ochrana exponované osoby před potenciálně nezákonným zásahem státem. Typická je ochrana poslance před výkonnou mocí, která by ho mohla stíhat za to, že nebojácně zastupuje lid.

Tradiční je imunita hlavy státu. Tady důvodem není ochrana odvahy, ale důstojnosti úřadu. Bylo by trapné, kdyby se hlava státu dostala do posice kriminálníka; vrhlo by to špatné světlo na celý stát.

Ať tak či tak, imunita je svou podstatou ochrana před trestním stíháním v širším slova smyslu, tj. i přestupkovým. Soukromoprávní imunita, tj. ochrana před žalobou, je sice theoreticky možná, ale v praxi krajně neobvyklá. Kdyby ji někdo měl neomezenou, tak by nemohl být žalován o rozvod, o výživné, o vrácení dluhu.

President ČR soukromoprávní imunitu nemá. Měl ji president ČSSR, ale jen částečnou: „Presidenta Československé socialistické republiky nelze soudně stíhat pro jednání spojené s výkonem jeho funkce.“ Takže pro jednání nespojená s výkonem funkce soukromoprávní imunitu neměl.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 06. 03. 2016 by in Právní bezvědomí.

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: